• Ur Bikerlagboken: Om DNA-topsning

  Sammanfattning Polisen har rätt att DNA-topsa en person vid misstanke om brottslighet som endast har fängelse i straffskalan. Rättsläge Lagstiftning Lagparagraferna avseende DNA-analys hittar vi i Rättegångsbalken 28:12:
 • När får polisen DNA-topsa?

  Då det pågår en debatt i media om att polisen utför för få DNA-tester så publicerar vi en artikel om under vilka omständigheter polisen äger rätt att ta DNA-prov. Här ligger också anledningen till att polisen drastiskt minskat DNA-topsningarna. DNA-topsning Sammanfattning Polisen har rätt att DNA-topsa en person vid misstanke om brottslighet som endast har […]
 • Enda sättet att få polisen att upphöra med olaga kontroller = Begär ut protokoll direkt vid varje kontrolltillfälle!

  Rapporter om att Polisens kontroller har minskat! Det har inkommit rapporter från många områden att Polisens olaga kontroller av bikers har minskat eller närmast upphört. Det innebär dock inte att de har upphört för allt och alla utan att vissa personer och klubbar fortfarande kontrolleras. Polisens kontroller är olaga om de inte grundar sig på […]
 • Bikerskolan: När har polisen rätt att DNA-topsa?

  När har egentligen polisen rätt att DNA-topsa misstänkta personer? Vi går här igenom vad lagen säger, tittar på JO-beslut i tre olika fall samt avger därefter vår slutsats. Lagstiftning gällande DNA-topsning DNA-topsning får enligt Rättegångsbalk 1942:740, 28:12 a ske utefter följande föreliggande omständigheter: Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på den som skäligen kan misstänkas för […]
 • Payback JO-anmäler polisens DNA-topsning av bikers!

  Payback Sverige har på uppdrag av en enskild bikerklubbsmedlem i Jönköpings Län nu anmält ett fall av DNA-topsning till JO i avsikt att få till en prövning av legaliteten i polisens systematiska DNA-topsningar av bikers. Lagstiftning gällande DNA-topsning DNA-topsning får enligt Rättegångsbalk 1942:740, 28:12 a ske utefter följande föreliggande omständigheter:Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får […]
 • Juridisk information och efterlysning av anmälningar angående DNA-topsning!

                      Det har kommit till vår kännedom att Polismyndigheterna runt om i Sverige regelmässigt utför DNA-topsning av bikers vid i ett allt större antal fall vid påstådda eller vid misstankar om brottslighet som inte har mer än sex månaders fängelse i straffskalan och där normalstraffet utgörs […]