Allt om Payback Sveriges standardiserade Protokollbegäran!

Annons2.PDF

Vi fortsätter att informera kring Payback Sveriges arbete och verktyg. Idag har turen kommit till Paybacks standardiserade protokollbegäran.

Payback Sveriges Protokollbegäran

Om Paybacks standardiserade “Protokollbegäran”

Payback har tagit fram ett standarddokument att fritt använda och direkt lämna till polisen i samband med kontroll, husrannsakan mot lokal eller i fordon, kroppsvisitation/kroppsbesiktning, dna-topsning m.m. Dokumentet finns i utskrivningsbart format längst ned i artikeln.

Fyll i Protokollbegäran i förväg

Fyll i förväg i Protokollbegärans fält med Namn, Personnummer, Adress, Mejladress samt under-teckna protokollbegäran.

På plats och ställe återstår då bara att fylla i Datum, Tid, Plats, Ärendeart och Syfte för att därefter lämna blanketten direkt till kontrollerande Polisanställda.

Dokumentet kan användas både vid kontroller, husrannsakan i fordon, kroppsvisitation/kropps-besiktning, DNA-topsning samt vid Polisens tillslag/husrannsakan av klubblokal m.m.

Bär alltid Protokollbegäran med dig och lämna vid kontrolltillfället

Det finns bara ett sätt att få olaga kontroller m.m. av bikers att upphöra. Det är att alla bikers, vid alla tillfällen lämnar kontrollbegäran. Det merarbete detta arbete innebär för Polisen kommer i slutänden att medföra att kontrollerna upphör. Om Polisen vet att varje olaga kontroll också medför extraarbete så kommer de att dra sig för att genomföra kontrollerna och till slut upphöra.

Så skriv ut protokollbegäran. Bär dem med dig förifyllda och komplettera samt lämna över på plats och ställe till Polisen!

Reservation för protokollöverlämnande

Skulle Poliserna på plats vägra ta emot Protokoll-begäran så lämna istället in dokumentet på närmaste polisstation. Polisen är numera en och samma myn-dighet över hela landet varför de har en skyldighet att tillse att protokoll når den person som begär det oavsett inlämningsställe.

Begär inlämningskvitto

Glöm inte att vid inlämning av Protokollbegäran på polisstation begära inlämningskvitto vid varje tillfälle så ni dels har ett kvitto på att ni begärt protokoll och dels även har datum för inlämnandet ifall det tar onormalt lång tid innan ni får ett protokoll över kontrollen m.m. från Polismyndigheten.

Protokollbegäran för individuellt bruk:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ran3.pdf

Protokollbegäran med fullmakt – att använda vid evenemang där ni samlar protokollbegäran i avsikt att Payback ska driva ett större, gemensamt ärende samt begära ut protokoll för samtliga deltagare:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ranfullmakt2.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin