• Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan!

    Payback kommer under denna veckan att publicera tre olika artiklar berörande myndigheternas och speciellt polisens arbete mot krogarna för att på olika vis pressa, manipulera och utpressa krogägare till att utestänga bikers. Med användande av kontroller, skatteverk och serveringstillstånd uppnås målet… Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan! Med stort intresse läste […]
 • Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan!

  Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan! Med stort intresse läste jag en artikel på Payback om en fastighetsägare som av polisen tvingats kasta ut en mc-klubb. Det fick mig att ta mod till mig och skicka in följande sanna berättelse till Payback då jag själv varit utsatt för något liknande. Jag känner […]
 • Vittnesmål 65: Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan!

  Nedanstående Vittnesmål har publicerats tidigare publicerats men då inte ingått i Vittnesmålsserien. Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan! Med stort intresse läste jag en artikel på Payback om en fastighetsägare som av polisen tvingats kasta ut en mc-klubb. Det fick mig att ta mod till mig och skicka in följande sanna berättelse […]
 • Bikerskolan: Allt om serveringstillstånd, festinbjudningar, allmänna och slutna fester inklusive juristutlåtanden!

  Öppen eller sluten fest? Vad gäller? Vi inleder avsnittet kring Serveringstillstånd samt Öppna och Slutna fester med att titta på de avsnitt inom Alkohollag 2010:1622 som reglerar dessa företeelser för att avsluta med råd och omdömen. Alkohollagen reglerar i 8:e kapitlet vilka kriterier som gäller angående Öppna och Slutna fester enligt lag: 8:1 För servering av spritdrycker, […]
 • Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan – Del 5/6

  Följande brev kom med posten: Med stort intresse läste jag en artikel på Payback om en fastighetsägare som av polisen tvingats kasta ut en mc-klubb. Det fick mig att ta mod till mig och skicka in följande sanna berättelse till Payback då jag själv varit utsatt för något liknande. Jag känner mig fortfarande djupt kränkt […]
 • Juridiken Omkring Serveringstillstånd!

  I samarbete med en Svensk bikerklubb, och utefter att två skilda jurister dels nedtecknat förhållningsregler och dels som konsult nagelfarit reglerna, följer här nedan en sammanställning över juristernas syn på hur man kan anordna en bikerfest utan serveringstillstånd. Observera dock att de nedanstående reglerna och förhållningsorderna är juristernas tolkning av en lag där rättspraxis på […]
 • Det hänger på inbjudan om serveringstillstånd skall beviljas !

  Indraget serveringstillstånd En mc-klubb i Linköping har drabbats av ett bakslag inför en invigningsfest på lördag. Det tillfälliga serveringstillstånd som klubben tidigare erhålit från Socialnämndendrogs av samma myndighet in under onsdagen. Orsaken är att klubben utannoserat festen på ”internetbaserade hemsidor” samt på sin Facebookgrupp. Socialnämnden gör därför bedömningen att festen inte längre kan bedömas vara en […]