Öppet brev från Black Dragons MC! Uppdaterad!

Med bakgrund av att chefen för kriminalunderättelsetjänsten i Blekinge Thomas Pärlklo har fortsatt sitt korståg mot mc-klubbarna i det aktuella länet, är det nu Black Dragons MCs tur att bli påhoppade. Det rör sig då om hangaroundchaptret i Karlshamn som, efter de bytt ut den gamla Savageskylten, nu riskerar att bli vräkta. Pärlklo har då kallat kommunen till möte för att diskutera ärendet och naturligtvis även kontaktat media. Media som i sin tur kontaktat både annan polis, kommunen och klubben för att få en helhetsbild.

Klubben har funnits i lokalen sedan 1983, och enligt kommunen skött sig utmärkt, det har med andra ord aldrig varit några problem. Enligt Pärlklo skulle nu då ett namnbyte på klubben innebära en risk att det förekommer mc-kriminalitet hos dessa individer i Karlshamn som fram till nu aldrig funnits med i något belastningsregister, undantaget någon trafikförseelser. Samma gäller egentligen Black Dragons MC Kalmar där samtliga utom en är ostraffade, vilket då rör sig mer om ett undantag. Polisen vill utmåla klubben som tydligt kriminell och naturligtvis det klassiska med koppling till Hells Angels.

Media i detta fallet SVT Sydnytt har genomfört en telefon intervju med klubbens president i Kalmar som kommer att visas ikväll. Det kommer också att finnas att hitta på SVTs hemsida. tyvärr kan jag inte skriva en länk då detta inte kommer finnas tillgängligt förrän runt 18.00. Eftersom klubbens talesman naturligtvis begärde att få tillgång till frågorna innan intervjun så redovisar vi dem här, med det fullständiga svaret med anledning till att risken finns att de klipps annorlunda. Samtidigt gav det naturligtvis upphov till följdfrågor men andemeningen finns i texten nedan:

1. Hur ser du på polisens beskrivning av Blackdragons som en tydligt kriminell klubb?

Ganska luddigt, eftersom hela begreppet saknar grund. För att kalla en gruppering, vilken som helst, för kriminell så kanske man skall börja med att knyta ett bevisat brott till klubben. Innan dess liknar det ju ett förtal.

2. Hur ser du på att ni nu förlorar klubbhuset i Karlshamn?

Två saker. Det ena är att klubben funnits där sedan 1983 och det har aldrig varit några problem. Och var finns det för grund att slänga ut en förening för att de byter namn. Tycker inte att det stämmer överrens med svensk lagstiftning om föreningsfrihet.

Det andra är väl mer att det känns väldigt beklagligt då det är ett ställe vi trivs på och det har genom åren lagts ner en hel del energi. Men man förstår väl konstapel Pärlklos rädsla, vi har ju grillfester, öppen mc-camping under karlshamnsfestivalen. Och dessutom gör vi så kriminella saker som att fiska och bada i viken också.

Samtidigt finns det planer på att ordna så att de lokala ungdomsbanden skall kunna komma och låna den stora utomhus scenen och köra sin grej och där skulle man gärna se ett sammarbete med kommunen.

3. Kan du beskriva Blackdragons och klubbens eventuella kopplingar till HA, som polisen menar att ni har?

Det där med koppling är ett intressant ord som förekommer ofta i media och polisens uttalande.

Varje gång borde man förklara i vad den kopplingen är. Men jag skall svara på den frågan så som jag tolkar den. Ja, vi har kopplingar till HA i den bemärkelsen att vi precis som de är en mc-klubb och besöker andra klubbar i bikermiljön. Svårare än så är det inte.

Att tillägga i det hela är också att Thomas Pärlklo har då redan gett sig på andra klubbar i Blekinge och funnit att en klubb som man måste ha under hård bevakning har eventuellt gjort sig skyldig till att satt upp ett staket som kan kräva ett byggnadslov och gör det så, så har klubben inget sådant.

Personligen tycker jag att det kanske inte är den typen av “kriminalitet” som kriminalunderättelsetjänsten behöver större anslag till, mer då kanske byggnadsnämnden, frågan är då också i realitet hur många verandor, altaner eller staket i området i övrigt som Pärlklo och hans avdelning spanat på. Eller är det så att detta bara är intressant då en MC-klubb inte tänkt på den detaljen med bygglov.

Vill också säga att det vore än mer intressant att sitta i en TV-soffa med både representanter från Kommun och Herr Pärlklo där man kan mer direkt be honom att redovisa de beläggen han har för sina uttalande om vår kriminalitet.

Väl Mött

Martin Arvidsson

President

Black Dragons MC

Black Dragons vill hyra lokal i Karlshamn

MC-Klubbens lokal rivs till sommaren

Paybacks tidigare artikel om Pärlklo: Den som inga problem har konstruerar själv problem!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin