På bikers begäran: Juridiska pdf-filer!

Flera klubbar har berättat att de skrivit ut de olika juridiska artiklarna från Paybacks sida och satt upp i klubbhuset. Flera andra klubbar och personer har istället skickat förfrågningar om jag inte kan fixa några schyssta, utskrivningsbara pdf-filer över artiklarna och lägga upp på Payback.

Consider it done! Här nedan följer pdf-filerna och de är också upplagda under Arkivsidan bredvid resperktive artikel. Håll till godo!

Komihåglista vid myndighetskontakter

Om Husrannsakan, Privat och Offentlig tillställning samt Nödvärnsrätten

Hur du skyddar din information

FRA – Nyckel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin