• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bara i bikerkulturen! Totalt rättshaveri! Efter poliskontakt så utreder JO inte tillslaget mot kräftskivan hos Hells Angels MC Luleå!

Bara i bikerkulturen! Totalt rättshaveri! Efter poliskontakt så utreder JO inte tillslaget mot kräftskivan hos Hells Angels MC Luleå!

Bakgrund

Hells Angels MC Luleå samlade mycket föredömligt in en mycket stor mängd material över polistillslaget mot bikerklubbens kräftskiva för inbjudna vänner. Materialet innehöll exempelvis 34 bilder samt 11 videofilmer av olika längd. Payback skickade därefter som juridiskt ombud in en JO-anmälan för utredning av legaliteten i tillslaget i 11 olika delar.

Ur materialet framgår tydligt att poliser på plats slog sönder fönster samt dörren i balkongdörren trots att andra poliser, som kunnat öppna dörren, redan fanns på övervåningen samt att dörrarna var öppna på nedervåningen vilket tydligt framgår ur ovan publicerade filmsekvens. Därutöver bröts dörren till källaren och toaletten upp trots att de utsatta personerna erbjöd sig att låsa upp dörren som dessutom vid tillfället var olåsta.

Alla 70 stycken festdeltagare hölls inne på tomten varefter de efterhand blev visiterade, avtvingade id samt registrerades samtidigt som alla bilar genomsöktes. Efterhand som polisen var färdiga med var och en avvisades personerna ut på vägen. Polisen kontrollerade och visiterade alla efterhand vilket innebär att vissa relativt snabbt var klara medan det för andra tog över en timme. Vid direkt förfrågan huruvida person var misstänkt för något svarade polisen nej!

Under hela insatsen spöregnade det. Personerna var klädda i t-shirts och liknande tunna kläder och förhindrades att få tillgång till nödvändiga och varmare kläder för att kunna hålla värmen. En diabetiker bad om att få sin medicin, som han behöver, får vänta ”väldigt länge” innan polisen kommer med den.

Polisinsatsen bestod av 4 civila bussar, 2 målade bussar, 3 målade bilar, 4 civila bilar, 1 helikopter, 3 hundar, 3 fogdar och cirka 40 poliser.

JO-beslutet

JO har nu beslutat att inte inledda en utredning kring polistillslaget mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva. JO skriver följande i beslutet: Jag har tagit del av handlingar från polismyndigheten. Det som kommit fram ger inte anledningar till någon ytterligare åtgärd eller uttalanden från min sida. Ärendet avslutas.

Polisen har i media uppgett att husrannsakan m.m. utfördes på grund av ett anonymt tips om grovt vapenbrott, narkotikainnehav och alkoholförsäljning utan tillstånd! 

Resultatet av razzian!

I efterhand har det framgått ur polisen beslagsprotokoll att ingen narkotika påträffades och inga knivar beslagtogs som polisen påstod…

I efterhand har det också visat sig att inte ett enda åtal har väckts för någonting.

I efterhand kan man då se att insatsen var helt oproportionerlig och byggde endast på polisens egan påhittade anledningar som de inte kunnat framvisa någonting av.

Polisen gjorde sig skyldig till följande olagligheter under tillslaget:
– Olaga frihetsberövande av 70 personer
– Olaga kroppsvisitation av 70 personer
– Helt oproportionell polisinsats i strid med Polislagen 8, behovs- och proportionalitetsprincipen
– Olaga registrering av gästerna
– Olämpligt uppförande i strid med polisförordningen
– Olaga avvisande av två personer
– Olaga obstruerande av laga filmning
– Olaga hot om att skjuta gästs hund
– Olaga och helt onödig skadegörelse i flera delar
– Patetiska och upprepade uttalanden om att poliserna inte kände till vad en PL 27 är för något
– Olaga legitimationstvång av gästerna då inga brottsmisstankar förelåg enligt polis på plats
– Olaga husrannsakan

Paybacks kommentar

För alla som granskar materialet med öppna ögon och har i minnet att inte ett enda åtal väckts samt att polisen råljugit för media om beslag vid den helt oproportionerligt stora polisrazzian framstår JO avvisande av ärendet som totalt rättshaveri!

Inom bikerkulturen vet alla att när polisen vill slå till mot en klubb så har det alltid inkommit anonyma tips. Anonyma tips innebär tyvärr bara att polisen hittat på en anledning att göra ett tillslag och ingenting annat. Det finns således ingen som helst laga grund för tillslaget vilket tydligt bevisas i ärendet av inga beslag gjordes och att inga åtal väckts trots den helt orimliga polisinsatsen.

JO.s beslut går inte att överklaga. Inte heller går det att få information om vad polisen uppgett för någonting som gör att JO tar beslutet att inte utreda polistillslaget. En journalist som i efterhand vill granska ett JO-beslut får beskedet att allt material kring ärendet förstörts i samband med JO-beslutet vilket är ett i högsta grad rättsvidrigt förfarande och omöjliggör för alla att i efterhand granska det korrekta i ett avvisande av ett ärende.

Detta är det korrupta systemet i Sverige där myndigheterna håller varandras rygg! Detta är det döende rättssamhället Sverige där tystnaden råder och ingen journalist vågar gå på djupet och utreda de uppenbara rättsövergreppen som gång på gång begås mot bikerkulturen. Detta är det sovande Sverige och endast Payback är vaken!

Vittnesmål från kräftskivedeltagare: https://payback.name/vittnesmal-fran-kraftfestdeltagare-under-polisrazzian-mot-hells-angels-mc-lulea-i-lordags/

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin