Brev till ansvariga för programmet Svensk Maffia!

Följande brev har nu mejlats över enligt nedanstående:

Till de ansvariga för programmet Svensk Maffia

TV4
Samhällsredaktionen
Västerås 110210
 
Tillskriver er i min egenskap av juridiskt ombud för Frihetspartiet.
 
Idag vid 13-tiden nåddes partiet av ett besked från Valdo Kask som sa att det material som han spelat in för en dokumentär kring Frihetspartiet, istället och till del, ska sändas i kvällens avsnitt av ”Svensk Maffia” och då i den del som tydligen ska handla om Hells Angels.
 
Ett sådant förfarande strider mot det avtal som Frihetspartiet och Valdo Kask har angående hur materialet får användas och kommer att leda till rättsliga åtgärder i händelse TV4 väljer att sända inslaget.
 
Jag har sökt ansvarig utgivare hos er utan framgång men vet efter att ha talat med Henrik Stenlund från Strix att han har talat med er. Ni är följaktligen medvetna om att det råder tvist om hur materialet får användas och även TV4 kan därför bli föremål för en rättslig process.
 
Själva förfaringssättet, att meddela Frihetspartiet om sändningen endast några timmar innan denna skall äga rum, implicerar en kännedom om att ingånget avtal är på väg att brytas.
Frihetspartiet begär därför med detta att inslaget om partiet tas bort från det program som ska sändas ikväll 110210.
 
Som ovan
Michael Gajditza
Ombud

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin