• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Svensk Maffia-redaktionen vägrar följa ingångna avtal och lägger ytterligare en kriminell handling till brottsregistret! – Del 5

Svensk Maffia-redaktionen vägrar följa ingångna avtal och lägger ytterligare en kriminell handling till brottsregistret! – Del 5

Redaktionen kring Tv 4:s Svensk Maffia-produktion håller på att lägga ännu ett brott till sitt allt mer digra register. Klockan 13.04, idag torsdagen den 10 februari skickar Stiix och Svensk Maffia-produktionens reporter följande mejl till mig personligen i egenskap av ordförande i Frihetspartiet och till partiledare Anders Zillén med följande lydelse: 

Under våren 2010 spelade vi på Strix in material med er kring Frihetspartiet. Detta har blivit ett avsnitt i ett program om Hells Angels.
Programmet är en del av serien Svensk maffia och sänds i kväll klockan 21:00 på TV4.
/vk

VK= Valdo Kask

Jag besvarade omedlbart mejlet med följande skrivelse:

Detta förfarande bryter direkt mot det avtal som förelåg mellan oss som politiskt parti och med dig som person representerande Strix Televison. Materialet skulle användas i samband med ett dokumentärrogram om Frihetspartiet. Användning utanför avtalet måste vi självfallet godkänna vilket vi härmed meddelar att vi inte gör. Vi motsätter oss detta å det bestämdaste.

Att försöka koppla ett politiskt parti till en mc-klub är inte adekvat journalistik och strider som tidigare nämnts mot ingånget avtal. Det innebär således ett lagstridigt avtalsbrott! Vi kräver att allt material som upptogs enligt då föreliggande avtal med omedelbar verkan förstörs då det inte kommit till avtalad användning!

Var vänlig och bekräfta att materialet förstörs och inte kommer till användning i programmet!

Vis av hur reporter Wierup brukar förfara med att påstå sig bli hotad i olika situationer kopplade jag med omedelbar verkan in vårt juridiska ombud och gav honom i uppdrag att kontakta reportern, Strix Televison samtTV 4:s ansvarige programutgivare.

Bakgrunden till det plötsliga beslutet att angripa Frihetspartiet med flera!

Klockan 12.24 idag, bara 40 minuter innan mejlet från Valdo Kask anlände la jag upp följande artikel om Wierups programjournalistik kring Svensk Maffia-produktionen.
Se: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/ljuger-wierup-eller-begaar-polisen-kriminella-handlingar-del-4-578482

I artikeln pekar jag ut två hittills opublicerade tveksamheter kring Wierup-journalistiken:

1. Användandet av en icke uppgiven polisinformatör i avsikt att understödja sina påståenden. Ett journalistiskt helt oacceptabelt beteende! Det är svårt att finna ett mer omoraliskt och oetiskt arbetssätt!

2. Det faktum att Lasse Wierup i den till programserien bakomliggande boken Svensk Maffia, använder sig av underrättelsematerial för att understödja sina skrivningar. Och, underrättelsematerial får under inga omständigheter utlämnas av polisen till någon annan, journalist,författare eller ej! Här gives inga undantag varför antingen poliserna i fråga begått en kriminell handling eller Wierup själv när han tillförskansat sig materialet!

Lägger man därtill de faktum att en 21-årig person skildras i ett Svensk Maffia-inslag mot mannens och mammans vilja och därtill att personen var utvecklingsstörd med ett särskilt boende så får man en bild av ett fullkomligt hänsynslöst samt djupt omoraliskt och oetiskt beteende! Och, då har jag ändå inte nämnt att mannen efter inslaget med största sannolikhet tog sitt liv efter att ha drabbats av svår ångest när insikten om sina framtida förstörda möjligheter drabbade honom samt det faktum att kompisen som satt bredvid och i TV drack och rökte m.m var minderårig och omyndig. Ja, tillsammans bildar dessa handlingar ett klart mönster, som om fallet gällt en person med exemplelvis mc-tillhörighet, i media och av Wierup själv benämnts kriminell!

Lägger man då därtill ett solkart avtalsbrott också så torde bilden stå klar för alla vad det är för individer vi här har att göra med.

Avtalsbrottet

Partiet blev på ett tidigt stadie kontaktad av Valdo Kask som berättade att han var intresserad att följa partiets resa fram till valet. Reportaget skulle utmynna i en dokumentär om Frihetspartiet före eller efter valet. Valdo Kask genomförde intervjuer med tre partiföreträdare samt filmade också i samband med ett medlemsmöte i Norrköping. Därefter har ingenting hänt varför vi utgick från att materialet förstörts då Valdo Kask reserverade sig redan från början om han kunde placera materialet och få gjort dokumentärfilmen.

Avtalet var alltså muntligt och melllan partiet och Valdo Kask såsom företrädare för Strix Televison. Partiet hade möte om saken och beslutade då också att under de givna förutsättningarna att materialet användes till just färdigställandet av en dokumentär om partiet så var det acceptabelt då det kunde ge värdefull mediatid och exponering i politiskt hänseende.

Så var alltså avtalet mellan Valdo Kask, såsom företrädare för Strix Televison och Frihetspartiet: En dokumentär uteslutande behandlande Frihetspartiet, sänt före eller efter valet.

Vad således TV 4, Strix Televison, Lasse Wierup och Svensk-Maffia-produktionen nu gör sig skyldig, till om programmet sänds, är en solklar kriminell handling ytterligare då de bryter mot avtalsrätten!

Moralisk och etisk brottlighet

Varför drar man då in ett politiskt parti i en programserie om påstådd organiserad brottslighet? Vilka brott har Frihetspartiet begått? Syftet är ju uppenbart att på polisens vägnar misstänkliggöra Frihetspartiet då partiet ensamt står upp för att minska polisstyrkan för att istället tillföra ökade resurser i form av extern it-expertis, en polisstyrka som arbetar utefter forskningsmässiga grunder fastlagda av Brottsförebyggande rådet m.m. Kan ni läsare finna någon annan grund? Kommer fler partier att granskas i Svensk Maffiaserien, kanske? Nej, förfarandet bevisar bara ännu en gång vems ärenden Wierup springer!

Vad förfarandet, från samtliga de program-ansvariga parterna, även påvisar är deras helt hänsynslösa och omoraliska beteende. De kopplar samman politiska partier med ett program om påstådd organiserad brottslighet. De försöker knyta ett politiskt parti till en specifik mc-klubb i det att ett inslag om partiet inflikas i ett program om en mc-klubb. Och, framförallt bryter de mot ingånget avtal! Det är omoraliskt, oetiskt och på vanlig svenska: Ett för jävligt beteende!!!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin