• Rikskriminalen och Säpo får tillgång till signalspaning!

  Från 1 januari i år kommer Säpo och Rikskriminalpolisen att få ta del av och beställa Försvarets Radioanstalts, FRAs, signalspaning. De regler och förbehåll som gäller för andra myndigheter kommer att gälla även när polisen vill använda signalspaning från FRA. För att de ska få hämta in uppgifter gäller syften som att till exempel kartlägga terrorism eller annan […]
 • Information: Fångombudsmannen (FO) ersätter Fångarnas Riksorganisation!

  Fångombudsmannen FRIO – Fångarnas Riksintressorganisation läggs ned och ersätts av en Fångombudsman med uppgiften att företräda, bevaka och tillvarata människors rättigheter. Fångombudsmannen kommer bland annat att hjälpa till med tolkning av lagar och förordningar, utformningar av JO-anmälningar samt överklaganden m.m. Såsom Fångombudsman har utsetts Michael Gajditza, jurist med mångårig erfarenhet av att driva mål mot Kriminalvården […]
 • Presentation av Payback Sveriges jurist!

  Jag heter Michael Gajditza och är en 53-årig man i Västerås med ett stort engagemang i samhällsfrågor. Detta tar sig olika uttryck och jag är idag en av grundarna bakom det nya politiska partiet Liberaldemokraterna (L), ledamot av FRIOS styrelse och ledamot av medborgarrättsnätverket Svart Måndags styrelse. Jag driver också bloggen Svensk Myndighetskontroll. samt en […]
 • Brev till ansvariga för programmet Svensk Maffia!

  Följande brev har nu mejlats över enligt nedanstående: Till de ansvariga för programmet Svensk Maffia TV4 Samhällsredaktionen Västerås 110210   Tillskriver er i min egenskap av juridiskt ombud för Frihetspartiet.   Idag vid 13-tiden nåddes partiet av ett besked från Valdo Kask som sa att det material som han spelat in för en dokumentär kring […]