The people that matter don’t mind, and the ones that mind, don’t matter!!

Två och en halv timmes sammanlagd intervju med undertecknad om partifrågor för ett kommande dokumentärprogram om Frihetspartiet resulterade i cirka två minuter sammanlagd tid om biukerfrågor klippta ur sitt sammanhang. Ja, vad säger man? Mer än att det finns många männsikor som säljer sig men det är verkligen synd om alla de patetiska figurer runt Tv-4 produktionen Svensk Maffia. Varför? Jo, för att de säljer sig till reapris!

Efter kvällens Svensk Maffia-program, och de olika redigerade delarna däruti, vill jag göra nedanstående uttalande. Vad gäller klippningen och redigeringeringen av uttalanden, och programserien Svensk Maffia överhuvudtaget samt vissa väldigt avslöjande fakta om produktionen Svensk Maffiaproduktionen, kommer jag att återkomma efter seriens avslutande men jag vill redan nu fälla följande kommentar:

Envar som jobbar mot polisen, myndigheterna och författare, som oförtjänt upphöjts till gud, riskerar ofrånkomligen att utsättas för attacker utefter samma teknik som förut drabbat specifika bikerklubbar. Jag är i min position särskilt utsatt då jag under en längre tid drivit en hård verksamhet med avsikten att söka upprättelse för bikerkulturen.

Payback är som jag tidigare redovisat föremål för nationella möten inom polisen där det talas om hur farlig tidningen är. Payback tillhör också landets mest övervakade webbsajter. Två faktum som gör att polisen gör bedömningen att det Payback sysslar med har effekt och är verksamt! Vad är då naturligare än att att polisens olika ledhundar också går till våldsamma angrepp i böcker, på webbsajter eller i tv-rutan? Det är självfallet något man får räkna med. Så länge ingen bryr sig om att attackera en så bedöms ju också arbetet att vara icke verksamt varför det inte utgör något hot.

Vi har säkert inte sett vare sig de värsta eller de sista av sådana attacker. Ju längre vi kommer med arbetet, ju större effekt det bedöms att ha – ju större och allvarligare angrepp! Det som hotar polisens miljardrullning ifråga om bikerkulturen måste självklart misstänkliggöras, elimineras och oskadliggöras.

I nöden prövas vännerna och agnarna skiljs från vetet

Jag är inte beroende av allmänhetens gillande av min person, handlingar, verksamhet eller åsikter. Jag är däremot angelägen om att bibehålla förtroendet inom bikerkulturen. Så länge jag har mina bröders och systrars fulla support och förtroende så kan ingen makt utifrån heller skada Payback! Låt dem komma. Råttor, polisen eller ”Lassie” Wierup. Fuck them! They can´t touch me!

Fortsätt stöd Paybacks arbete – för vi är på god väg! Vi kommer att nå målet att återupprätta bikerkulturens rykte. Programmet ikväll var bara ett väldigt tydligt exempel på hur farliga vi bedöms vara för och av de styrande! It´s Payback-time!!

Så, arbetet fortsätter som vanligt! Taking Care of Business!

Jag avslutar med att citera Paybacks motto: Jag har köpt mig en stadig spade och jag har grävt länge och djupt. Jag har grävt en skyttegrav och fyllt upp med proviant för årtionden framåt. Jag har förberett mig mentalt för ett utnötningskrig som kan pågå i decennier. Men jag har ingenting annat att göra. Jag skall ingenstans. Jag stannar här, för denna kampen är mitt liv och min sista stora strid och den skall jag kämpa ut!!

We`ll stand the ground and We won´t back down!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin