• Hemsida
  • >
  • medias roll i skapandet av en chimär bikerkriminalitet
  • Vredens galla över media, kommuner, myndigheter och polis! Del 1

    Jag har blivit varse att det är människors liv jag skriver om. Livsöden är inte oberörbara men kräver en särskild omsorg. En medmänsklig varsamhet är på sin plats. Det etiska ansvaret människor emellan måste alltid utgå ifrån respekten för individens integritet. Ur doktorsavhandlingen Vagabond MC : Gemenskap, manlighet och marginalitet – Stig Grundvall Tillägnad media: […]