Vittnesmål 12: Polisen beslagtar körkort!

nocrimetobeabiker

Polisen beslagtar olagligen körkort

Onsdagen den 10 oktober 2012 blev en person ur bikerkulturen stoppad för kontroll. På kontrollplatsen fanns två polisbilar och en piketbuss. Mannen visade på begäran upp körkortet men ville inte tillmötesgå begäran att överlämna kortet vilket inte heller krävs enligt lag. Mannen blev då utkommenderad ur bilen varefter kortet rycktes ur hans hand. Polisen vandrar därefter iväg till bussen med körkortet. En annan polisman kommer därefter fram och begär att få se kortet men får som svar att de redan har kortet inne i bussen.

Polisen säger att det har de inte alls och att det var den sämste ursäkt han hört och predikade därefter om att man inte får köra runt utan körkort. Efter 10 minuter blir mannen beordrad att packa sig därifrån om han inte vill ha böter för ohörsamhet mot polisen. Mannen ber då om namn och tjänstenumer för att kunna göra en anmälan vilket polismannen vägrar att uppge utan beordrar istället mannen att omedelbart avlägsna sig då han annars blir omhändertagen för obstruktion av tjänsteutövande.

Mannen går dagen efter till polisstationen för att göra en anmälan. Polisen uppger då att det inte gjorts någon slagning på vare sig mitt registreringsnummer eller personnummer så kan jag inte ha stoppats och att det inte förekommit någon poliskontroll på utpekad plats varför de inte kan hjälpa honom.

Mannen kontaktar därefter Payback Sverige som per mejl gör en polisanmälan till Polismyndigheten i Värmland. Anmälan skickas vidare till internutredningsenheten som kontaktar oss och den utsatta mannen. Internutredningsenheten tar allvarligt på saken och bemöter oss sakligt, korrekt och vänligt och uppger att de vill gå till botten med saken.

Två dagar därefter utdelades, med vanlig postutdelning, ett brev utan avsändare till mannen. I brevet låg mannens körkort…

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin