Omkring artikeln “Åkerier drivs som kriminella mc-gäng”!???

expertbild

Bakgrund

En artikel publicerad i Svenska Dagbladet under helgen har väckt många frågor och mycket irritation i bikerleden.
Artikeln har rubriken ”Åkerier drivs som kriminella MC-gäng” och i raden efter rubriken står följande: Ett närmast laglöst land med åkerier som snarast drivs som kriminella MC-gäng.

Uttalandet som sådant tillskrivs Tommy Jonsson, ombudsman på fackförbundet Transport.

Rubriken saknar helt täckning i texten

Den som undrar över på vilket sätt en mc-klubbs uppbyggnad liknar utländska transportföretags blir inte klokare genom att läsa artikeln, tyvärr. Det saknas helt förklaring i sak som skulle kunna gett täckning för rubrikeni artikeln.

Oavsett åsikt om utländska transportföretags prisdumpningar på frakter så har det inget att göra med en mc-klubb vilket vilken läskunnig person som helst förstår efter att ha läst igenom artikeln.

Pudelns kärna

Nyckelordet är således efter! För det som såväl Svenska Dagbladet som Tommy Jonsson tycks eftersträva genom såväl rubriksättning som uttalande är att få alla att läsa artikeln. Då är målet vunnet för dessa parter genom den sensationsskapande rubriken såväl som genom uttalandet.

Att artikeln inte på något vis utreder sambandet mellan mc-klubbar och utländska åkerier är därför högst medvetet!

För faktum är att vare sig media eller ombudsmannen bryr sig ett dugg om vad artikeln får för effekt för enskilda bikers och bikerklubbar, enligt vår åsikt. De får läsare och uppmärksamhet i sak och har därvid uppnåt planerad effekt och uppmärksamhet.

Så kallade experter med cyklopsyn

Bikerkulturen har till stora delar demoniserats och kriminaliserats genom att enskilda mediakåta personer såsom politiker, polisanställda och journalister byggt en karriär ochi vissa fall tjänat miljoner på att i media uttala sig om bikers. De har utan att äga någon som helst kunskap om bikers, bikerklubbar, bikerkulturens drivkrafter och mekanismer likväl uttalat sig i egenskap av så kallade experter på bikerkulturen vilket de självklart inte är då de enbart äger en ensidig bild av bikers. Den utanförståendes bild bestående av kunskap om vad polisen uttalat men aldrig fört i bevis kring bikers.  Men de saknar i gengäld all form av verklig kunskap om hur bikerkulturen fungerar och kan därför aldrig uppnå en experts kompetenskrav. De är blott enögda cykloper som inte förmår se på en sak genom mer än den enögdes perspektiv.

Parasiter på bikervärdkroppen

Aktuell artikeln är bara en av tusen och åter tusen exempel. Artikeln är långt ifrån värst utan snarare i det bättre skiktet, även om den helt saknar sammanhang och anledning att överhuvudtaget nämna bikers.

Artikeln är istället ett fullgott exempel på hur medier och personer igenom att skrupellöst utnyttja bikers och bikerklubbar skapar en form av hävstångseffekt för intresset kring de sakfrågor de vill föra. Att sakerna inte har med varandra att göra saknar därvid helt betydelse. Såväl rubrik, som artikel som uttalande utgör därför ett ytterst billigt, oseriöst samt osmakligt sätt att skapa en hävstångseffekt i mediaintresset för sin agenda och äger bara ett värde genom att den kan användas såsom ett dåligt exempel på oseriös journalistik.

Hela artikeln ingår enligt vår åsikt i ett större koncept där parasiter suger sig fast på bikervärdkroppen och suger näring ur bikerkroppen för att synas, höras och växa genom bikervärdkroppens höga näringsvärde i mediala sammanhang!

Artikeln

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin