• Västbärande handlar om frihet – Massiv polisnärvaro är en maktsignal!

    Såsom vi utlovade under gårdagen återkommer vi till artikeln med Rikskriminalens mc-expert, Lars Öjelinds uttalanden. Öjelind uttalade apropå filmning i rättssal följande: Det är rent stötande och menar att det på samma sätt som en våst kan upplevas som en maktsignal. Västbärande is a way of life för bikers och ingen maktsignal