• Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder media till presskonferens!

    Svar från kommun och polis på tidigare inbjudan till offentlig paneldebatt Ulrika Granfors, Fastighetschef i Kungsbacka kommun, har mejlledes meddelat följande rörande tidigare inbjudan till paneldebatt kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal: Vi har enligt reglerna i Jordabalken meddelat föreningen att vi inte kommer att förlänga hyresavtalet. Vi har inte för avsikt att delta i […]
  • Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder Kungsbacka kommun samt polisen till öppen debatt!

    Kungsbacka kommun har sagt upp hyresavtalet för den lokal som mc-klubben Tragisk MC har hyrt av kommunen sedan maj 2007. Kommunens uppger såsom orsak till uppsägningen att klubben ”driver verksamhet i lokalen som inte faller inom ramen för den föreningsrättsliga verksamheten för vilken lokalen upplåtits”. Tragisk MC har via riksorganisationen för bikers rättigheter Payback Sverige […]