• Vittnesmål över absurd och olaga poliskontroll av Paybackfunktionär!

  Om Olaga kontroll med svårigheter! Undertecknad med sällskap var gående på väg till en jubileumsfest, lördagen den 10 september, hos Hells Angels MC Helsingborg, för att umgås, representera och festa om med bikers. 300 meter från klubbhuset ser vi en av polisens piketbussar stå parkerad i en vägkorsning för att kunna ha uppsikt över två […]
 • Payback Sveriges medlemsstöd – Samling av Dokument och Dialogstöd!

  En samling av Payback Sveriges olika dokument för medlems- och dialogstöd Standardiserad Protokollbegäran: http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ran.pdf Händelseanmälan och fullmaktsdokument: http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt.pdf Dialogstöd vid kontroller: http://www.payback.name/wp-content/uploads/illegalt.pdf Dialogstöd västförbud: http://www.payback.name/wp-content/uploads/v%C3%A4stf%C3%B6rbudsr%C3%A4ttsl%C3%A4get.pdf Laminerad Polislag 27 kostar 10 kr styck. Sätt in pengarna på Paybacks konto 803-9851, skriv pl 27, antal samt er adress: http://www.payback.name/?p=15165 Klubbskylt: http://www.payback.name/wp-content/uploads/klubbskylta4pdf.pdf Laginfo om aktuella Polislagsparagrafer: http://www.payback.name/wp-content/uploads/polislag.pdf Allmän information kring […]
 • Inför musikvideoinspelning hos RD Stockholm: Kontroller – Om lagens förarbeten samt kommentar kring polislagen! Del 1/3

    Om polisens lagstöd för kontroller Då vi har all anledning att misstänka att Polismyndigheten kommer att försöka inskränka yttrandefriheten och sabotera såväl inspelningen av Maskinistens Payback-låt som Red Devils MC Stockholms Party & Payback-event kommer vi de tre närmaste dagarna att lägga upp information för alla inbjudna festdeltagare så de har på fötterna om […]
 • Poliser flyttar ut trakasseringar av bikers på vägarna! Nu begränsas rörelsefriheten!

  Igår, onsdag publicerade Polismyndigheten i Skåne följande pressmeddelande: Av polisens senaste trafikstrategi, från maj 2012, framgår att polisens arbete i trafikmiljön är att bidra till en minskning av antalet dödade och skadade samt att skapa trygghet för trafikanten. Arbetet innebär att kontrollera fordon och förare och samtidigt aktivt verka för att upptäcka och rapportera trafikbrott […]