Payback Sveriges medlemsstöd – Samling av Dokument och Dialogstöd!

Scandbike2013A4b.PDF

En samling av Payback Sveriges olika dokument för medlems- och dialogstöd

Standardiserad Protokollbegäran:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ran.pdf

Händelseanmälan och fullmaktsdokument:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt.pdf

Dialogstöd vid kontroller:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/illegalt.pdf

Dialogstöd västförbud:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/v%C3%A4stf%C3%B6rbudsr%C3%A4ttsl%C3%A4get.pdf

Laminerad Polislag 27 kostar 10 kr styck. Sätt in pengarna på Paybacks konto 803-9851, skriv pl 27, antal samt er adress: http://www.payback.name/?p=15165

Klubbskylt:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/klubbskylta4pdf.pdf

Laginfo om aktuella Polislagsparagrafer:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/polislag.pdf

Allmän information kring bikerkulturen:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/paybackinformationsmaterial.pdf 

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin