• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Poliser flyttar ut trakasseringar av bikers på vägarna! Nu begränsas rörelsefriheten!

Poliser flyttar ut trakasseringar av bikers på vägarna! Nu begränsas rörelsefriheten!

policehunt

Igår, onsdag publicerade Polismyndigheten i Skåne följande pressmeddelande:

Av polisens senaste trafikstrategi, från maj 2012, framgår att polisens arbete i trafikmiljön är att bidra till en minskning av antalet dödade och skadade samt att skapa trygghet för trafikanten. Arbetet innebär att kontrollera fordon och förare och samtidigt aktivt verka för att upptäcka och rapportera trafikbrott och annan kriminalitet i trafikmiljön.

Strategin syftar också till att tydligare se trafikområdet som en del av polismyndigheternas arbete med att förebygga och beivra brott. Kontroller ska ske på rätt plats, vid rätt tid samt med rätt resurs och kompetens. Livsstilskriminella eller andra grovt kriminella ska inte kunna röra sig obehindrat i trafikmiljön.

Trafiksäkerhetsarbetet är en uppgift för alla poliser. Arbetet ska genomsyras av en helhetssyn där regelbrott i trafiken, små som stora, samt misstanke om annan brottslighet vid varje kontroll av förare och fordon ska beaktas. Ett trafiksäkerhetsarbete som involverar samtliga poliser i yttre tjänst gör att även annat än trafikrelaterade brott uppdagas. Detta tillsammans med att trafikpolisverksamheten breddas och får en större anknytning till övrig polisverksamhet gör att polisens brottsbekämpande arbete ökar.

Trafikpolisen ska förlägga sin arbetstid jämnt mellan arbete i större tätorter och arbete på de större vägarna. Trafikövervakningen i tätorter ska ske med fokus bland annat på oskyddade trafikanter, nykterhet, aggressiv körning och yrkesmässig personbefordran samt kriminella på väg.

Trafikpolisens resurser i Skåne ska öka med cirka 50 procent och tjänstgöringstiderna utvidgas och i större omfattning omfatta kvällstid, veckoslut och helgdagar för att möta de förändrade arbetsuppgifterna. 

Beslutet innebär bland annat att alla poliser utan hänsyn till organisatorisk tillhörighet bör engagera sig i trafiksäkerhetsarbete och bland annat arbeta med fiskala trafikbrott såsom oskattade fordon.

http://www.polisen.se/Skane/Aktuellt/Nyheter/Skane/jan-mars/Skanepolisen-forstarker-trafikpolisen/

Payback Sveriges kommentar

Polisens desperation att inte kunna uppvisa resultat av alla de resurser de tilldelats för att bekämpa i första hand bikerklubbar vet inga gränser längre. De skrivningar som presenteras ovan tillsammans med de erfarenheter vi delar sedan tidigare om poliskontroller gör att det inte går att befara annat än det värsta. “Grovt Kriminella” har ju hitintills polisen räknat bikers såsom utan bevis så vad som egentligen står är att polisens resurser omfördelas för att i tid och otid kontrollera bikers på vägarna framöver. Att kontrollerna kommer att utökas väsentligt både vad avser personkontroll, registrering och fordonsgenomsökning. Och, genom arbetstidsförläggning till kvällstid, helger samt helgdagar kommer det självfallet att utföras ännu större kontroller vid ännu fler mc-evenemang.

Men oavsett vad polisen med brösttoner uttalar behöver de varje enskild gång och för varje åtgärd stöd i lagen. De äger ingen rätt att kontrollera mer än förarens id. Det måste finnas särskilda omständigheter varje gång för att genomsöka fordon och passagerare behöver inte legitimera sig om de inte redan från början menas vara efterlysta m.m.

Än viktigare att anmäla, dokumentera och fotografera polisens arbete

Det blir framöver än viktigare att fotografera, spela in ljud och bild samt anmäla varje polisinsats som saknar lagstöd. Vi lägger här under upp erforderliga dokument över vad som är legalt och illegalt för polisen att göra vid kontroller samt anmälningsblanketter. Skriv ut dokumenten över vad som är lagligt och olagligt, de tre första länkarna, och bär med er när ni är ute och kör framöver.

Var noga att anteckna kontrollerande polisers tjänstenummer vilket de är skyldiga att uppge, polisbilarnas registreringsnummer samt id-nr på sidorna.

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

Polislagens paragrafer:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/polislag.pdf

Illegala och legala polisåtgärder vid kontrollsammanhang:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/illegalt.pdf

RättsPM om polisens möjligheter till ingripande:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/ingripande1.pdf

Händelseanmälan:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt.pdf

Kommenderingschef Lena Matthijs uttalande:
http://www.payback.name/?p=3755

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin