Vittnesmål över absurd och olaga poliskontroll av Paybackfunktionär!

We´llstandtheground70mm.PDF

Om Olaga kontroll med svårigheter!

Undertecknad med sällskap var gående på väg till en jubileumsfest, lördagen den 10 september, hos Hells Angels MC Helsingborg, för att umgås, representera och festa om med bikers.

300 meter från klubbhuset ser vi en av polisens piketbussar stå parkerad i en vägkorsning för att kunna ha uppsikt över två tillfartsvägar samtidigt. Vid åsynen av oss startar piketbussen genast och kör i hög hastighet emot oss för att tvärbromsa rakt framför oss.

Ut hoppar två polismän varav den ena hurtigt begär att få se legitimation. Undertecknad visar god vilja genom att ta upp, öppna plånboken och förse sig med körkortet. Hållande körkortet kvar i handen skymt och vänt inåt säger jag då: Då vill jag bara veta vilket lagstöd ni stödjer er på för att begära att jag ska legitimera mig.

Häpet utbrister polismannen: Lagstöd för att begära legitmation? Du är på väg till en Hells Angels-fest och frågar vad vi har för lagstöd för att kolla din identitet?

-Ja, exakt. Vad har ni för lagstöd menar du för att kontrollera personer på väg till en HA-fest? Kan du hänvisa till var i lagen det står att ni har rätt att kolla folk som besöker Hells Angels?

Vi behöver inget lagstöd för att begära legg av någon och menar du att vi inte skulle ha rätt att kolla legg om du ska gå på en HA-fest?

– Ja, jag inte bara påstår att ni inte äger nån rätt att kolla personer på väg till en mc-fest. Jag vill också påpeka att enligt regeringsformen 1:1 så måste all myndighetsverksamhet ske under lagarna vilket innebär att polisen för varje åtgärd ska direkt kunna hänvisa till en paragraf i lagen som ger dem uttrycklig rätt.

– Våra jurister har gett oss order om att genomföra kontroller av samtliga besökare på festen.

– Å vilken paragraf hänvisade juristerna till?

– Det framgick nog inte någon direkt paragraf ur dokumentet.

– Ja, att hänvisa till jurister ger ju inget lagstöd. Du har fortfarande inte hänvisat till vilken paragraf jag skulle behöva visa mitt legg för dig.

– Man skulle ju kunna tro att du har något att dölja om du inte vill visa oss legg!?

– Nej, jag har ingenting att dölja. Jag vill bara veta vilket lagstöd du har för kontrollen.

– Du är kanske efterlyst för något då du vägrar visa legg.

– För det första vägrar jag inte visa legg. Jag begär bara info om vilket lagstöd du har. För det andra kan du inte hänvisa till att jag skulle vara efterlyst för att få lagstöd då du inte kom med det direkt.

– Vi har full rätt att både kräva legg och att genomsöka personer om vi vill.

– Bara om de lagliga förutsättningarna finns. Enligt polislagen gäller då att ni ska ha konkreta misstankar om vapeninnehav eller andra farliga föremål vilket du inte heller hänvisat till. Polislagen är ju den lag som reglerar polisens arbete så vilken paragraf i polislagen hänvisar du till för att ha lagstöd för kontroll av min id?

– Jag tycker du verkar arg? Känner du dig aggressiv? Är det kanske så att du är emot alla myndigheter?

– Jag är inte aggressiv. Jag är irriterad över polisens olagliga arbete mot bikerkulturen och inget annat. Jag har inget emot andra myndigheter och jag har inget emot polisen i övrigt heller. Jag är mycket klar över att vi måste ha en polis som upprätthåller lag och ordning annars skulle allt bli ett totalt kaos. Men ert arbete mot bikers har jag mycket emot. Det sker inte efter lagen.

Polismannen griper nu komradion och kallar på förstärkning och hjälp. Efter en stund kommer ytterligare en polis och frågar vad som står på och får situationen förklarad för sig. Han granskar oss noggrant och ber därefter den första polismannen att istället anropa insatsledaren vilket polismannen gör. Han får svaret att insatsledaren kan komma om cirka 20-30 minuter och ger oss det beskedet.

– Okay, då väntar vi.

Under tiden passar den andra polisen på att fotografera oss varvid undertecknad säger:
– Du vet att det är förbjudet för polisen att fotografera om man inte är omhändertagen, anhållen eller häktad. Det finns sju olika beslut från JO och JK som slår fast att det är förbjudet!

– Jag fotograferar inte nu.

– Nej, men du gjorde det precis och det finns vittnen på!

Efter cirka 20 minuter rasslar det till i polismannens komradio och polismannen går undan för att vi inte ska höra. Efter ett tag kommer han tillbaka och meddelar. Vi kommer inte längre här. Vi avslutar här nu och får önska er en trevlig kväll varpå de kliver in i bilen och kör iväg.

Vi utbyter artigheter och vi vandrar vidare utan att någon har behövt visa legg.

Å tydligen hade inte heller insatsledaren något svar på frågan om vilket lagstöd polisen hade för kontrollen… varför han hellre avstod från att bli ställd mot väggen rörande polisens olagliga kontroller av bikers.

Peter Schjerva

Relaterad artikel:

​Polisskandal i Helsingborg! Polisen struntade i väpnat rån för att istället kontrollera och registrera bikers!
​​http://www.payback.name/?p=17834

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin