• Vad som gäller angående mc-klubbsfastigheter – lag och uttalanden samt skarp kritik mot SVT!

    Bakgrund Under söndagen publicerade SVT fyra olika artiklar om kommuners köp av fastigheter relaterade till mc-klubbar och nätverk. Artiklarna innehåller glidande formuleringar och oriktiga hänvisanden till den avskaffade Förköpslagen varför Payback beslutade att ge en utförligare och korrektare bild kring lagar och uttalanden kring kommuners köp av aktuella fastigheter. Aktuell Lagstiftning I nedanstående lagtexter redovisas […]
  • Hån mot demokratin! Karlstad och Eskilstuna nominerade som årets demokrati- och kvalitetskommun!

    Hån mot demokratin att nominera Karlstads och Eskilstuna kommun! Två kommuner har utmärkt sig speciellt ( finns fler såsom Luleå och Göteborg ex.vis) när det avser demokratifientliga och demokratiupphävande åtgärder riktade mot bikers och bikerklubbar. Vi avser då Karlstads Kommun och Eskilstuna kommun. Karlstads Kommun och Eskilstuna kommun har nu nominerats till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun […]
  • Bandidos MC tar strid för besittningsrätten i hyresnämnden!

    Huddinge kommun köpte utan lagstöd i april 2012 en lokal som hyrdes av Bandidos MC. För att en kommun ska ha laglig rätt att köpa en fastighet krävs ett allmänintresse i inledande skede vilket betingas exempelvis betingas av att kommunen har ett behov av fastigheten för kommunal verksamhet eller beslutade planer på att använda fastigheten till ett […]