• Om allt som polisen inte vet om kontroller samt hur de ska åtgärda felen!

  Bakgrund Payback skrev under veckan om en absurd och olaga poliskontroll som drabbade undertecknad i samband med ett besök på en mc-fest. Polisens uppträdande under kontrollen belyste och gav upphov till såväl frågeställningar som konstateranden över de enskilda polismännens utbildning eller rättare sagt, brist på utbildning vilket vi i detta inlägg tänkte fokusera på.
 • Vittnesmål över absurd och olaga poliskontroll av Paybackfunktionär!

  Om Olaga kontroll med svårigheter! Undertecknad med sällskap var gående på väg till en jubileumsfest, lördagen den 10 september, hos Hells Angels MC Helsingborg, för att umgås, representera och festa om med bikers. 300 meter från klubbhuset ser vi en av polisens piketbussar stå parkerad i en vägkorsning för att kunna ha uppsikt över två […]
 • Efter Payback-anmälan: JO startar utredning kring den rättsliga grunden för husrannsakan hos mc-klubb!

  JO inleder ännu en utredning kring Polisregion Mitt! Efter att Payback som juridiskt ombud för en mc-klubbs räkning anmält Polismyndigheten för olaga husrannsakan har nu JO startat ännu en utredning kring en mc-klubb i region 5. I det nya ärendet, Dnr: 1839-2016, begär JO att polisen ska redovisa den rättsliga grunden för en husrannsakan hos en mc-klubb.
 • Polisen råljuger och bryter mot lagen!

  Polisens uppger som lagstöd för kontroller chefen för lokalpolisområdets beslut?? I ett JO-aktuellt ärende anför Polisen följande såsom lagstöd för upprepade kontroller: Detta med anledning av att chefen för lokalpolisområdet beslutat att regelbundna kontroller skulle göras på den aktuella adressen. Vidare skriver polisen på sidan 3: Av de uppgifter som poliserna Xxx och Xxx lämnat framgår att chefen […]