Polisen råljuger och bryter mot lagen!

Annons1.PDF

Polisens uppger som lagstöd för kontroller chefen för lokalpolisområdets beslut??

I ett JO-aktuellt ärende anför Polisen följande såsom lagstöd för upprepade kontroller: Detta med anledning av att chefen för lokalpolisområdet beslutat att regelbundna kontroller skulle göras på den aktuella adressen. Vidare skriver polisen på sidan 3: Av de uppgifter som poliserna Xxx och Xxx lämnat framgår att chefen för lokalpolisområdet beslutat att den aktuella adressen regelbundet skulle passeras. Detta med anledning att det framkommit uppgifter om att personer med anknytning till mc-miljön kunde befinna sig där. Polischefens beslut innefattade därför att fordon och personer som befann sig på adressen skulle kontrolleras.

Sammanfattningsvis menar Polismyndigheten att poliserna, utifrån det beslut som lokalpolisområdets chef fattat, haft fog för att åka förbi den aktuella adressen och stanna för att kontrollera de aktuella bilarna.

Två bevis för att Polisen ljuger!

Då det är uppenbart att Polisen saknat all form av lagstöd för utförda kontroller och bara försöker smita undan så kommer vi i artikeln bara att hänvisa till två, av många möjliga, aspekter som påvisar att polisen ljuger och vägrar stå olagligt begångna misstag.

Regeringsformen 1:1 stadgar: Den offentliga makten utövas under lagarna. 

Lagtexten uttalar att en myndighet, såsom polisen, måste äga ett klart uttryckt lagstöd för varje åtgärd och insats. Polisen kan härvid inte hänvisa till generella lagtexter och än mindre till en polischefs beslut som ju inte ger något lagstöd, utan måste kunna finna och hänvisa till ett lagstöd i en konkret lagparagraf, som ej är av generell natur utan berör just den sortens insats som polisen verkställt.

Chefen för rättssektionen på Polismyndigheten i Skåne, Ann-Charlotte Anevski svarade på en förfrågan från Payback Sverige enligt följande på frågan huruvida Polisen kan hänvisa till något lagstöd för sin störa-och-förstöra taktik gentemot bikers och bikerklubbar: Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångs-balken. Se nedanstående länkade dokument.

Varför skriver vi då om polislögner?

Payback Sverige och bikerkulturen följer lagen och slåss med juridiska medel medan polisen systematiskt och avsiktligt försöker att på olika vis ljuga, förklara bort, dölja eller förvanska sanningen. Å detta med förvanskningar av sanningen är inte minst allvarligt för att det är polisens jurister som på dessa vis försöker kollra bort olika myndigheter och domstolar vid laglighetsprövningar.

Vad är då sanningen? Sanningen är att polisen helt utan lagstöd försöker bekämpa bikers och bikerklubbar med helt olagliga metoder och därefter antingen försöker ljuga sig fria eller hemligstämplar uppgifter så att en laglig prövning omöjliggörs.

Polismyndigheten i Skåne, Stabsavdelningen, Rättssektionen, Svar, 2013-06-12, diarienummer: A099.519/2013

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin