• OM Payback BikerDays 2019! Seminarie med Jönke och Segui som talare, årsmöte samt Paybacks 10-års jubileumsfest!

    Payback BikerDays 2019 Paybacks Bikerdays går av stapeln den 10-12 maj 2019. Fredagen är vikt för samling och umgänge över några öl. Under lördagen hålls seminarie, Payback Sveriges årsmöte (för medlemmar) samt 10-års jubileumsfest med grillbuffé. Söndag kl 11 hålls slutligen styrelsemöte för Paybacks valda ledamöter samt regionsombuds-klubbarna. Seminarie med Jörn “Jönke” Nielsen och Johan […]
  • Om de nordiska västförbudens ursprung!

     Vi repriserar en artikel som klargör ursprunget till de nordiska västförbuden och som samtidigt visar att de argument som används idag för västförbudens berättigande inte är någonting annat än en produkt från en copycat polis som direkt kopierat de argument om framkallande av rädsla, oro m.m som dansk polis använde för 20 år sedan redan! […]
  • I Historiens Backspegel– Del 1: Om västförbuden och den svenska copycatpolisen!

    För att få kännedom om samtidens olika företeelser krävs det ibland att man vänder blicken bakåt och ser på historien. Jag har valt ut ett antal korta texter från Jörn Jönke Nielsens bok ”Endnu ett liv” som behandlar västförbudens initiering och vilka argument och metoder som användes i Danmark under slutet av 80-talet och början […]