• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Statscensur 2: Payback lurar återigen regeringens censur! Justitiedepartementet har plockat bort förra ministerns demokratifientliga uttalande kring bikers!

Statscensur 2: Payback lurar återigen regeringens censur! Justitiedepartementet har plockat bort förra ministerns demokratifientliga uttalande kring bikers!

Bakgrund

Payback Sverige har tidigare skrivit om att BRÅ:s unika fakta- och forskningsarbete kring bikers: MC-Brott 1999:6 plockats bort från alla sajter och numer bara finns att erhålla genom att betala för en kopia av rapporten från Kungliga Biblioteket. Ett förfarande som få medborgare känner till är nämligen att Kungliga Biblioteket ska erhålla en kopia av alla tryckta publikationer för arkivering och mot betalning kunna tillhandahålla allmänheten.

Payback har självklart betalat för en kopia för att kunna använda i arbetet för bikerkulturens avkriminalisering.
Den finns här

Payback har också tidigare beskrivit statens censur av rapporten vars slutsatser var att bikerklubbarna inte var kriminella organisationer utan att medlemmar tillsammans med andra personer utanför miljön begår brott som ej kan härledas till klubbarna. Läs om censur 1 här

Justitieministern kallade bikers för ”Icke Skyddsvärda Personer”!

I samband med att hyrestvisten mellan Hells Angels MC Karlstad och Karlstads kommun pågick  2014 påannonserade dåvarande Justitieministern Beatrice Ask en kommande utredning som skulle ha som målsättning att ta fram lag och verktyg att kunna förhindra mc-klubbar att etablera sig samt kunna vräka mc-klubbar från de fastigheter de ägde eller hyrde. I samband med utredningen uttalade justitieministern följande: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare att säga upp hyresgäster med koppling till grov organiserad brottslighet.

Att det då handlade om mc-klubbar bevisas av två förhållanden:

1. Den då heta och pågående konflikten mellan Hells Angels MC och Karlstad

2. Vilka andra grupper som polis och regering, utan några former av bevis ,väljer att inräkna under organiserad brottslighet använder sig av hyrda eller egenägda fastigheter? Det framgår även tydligt ur nedanstående artikel att Beatrice Ask avsåg just mc-klubbar med utredningen.
Se även: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5941998

Justitiedepartementet har raderat ministerns uttalande!

Nu visar det sig att Justitiedepartementet avsiktligt raderat det pressmeddelandet där Beatrice Ask uttryckte sig så demokratifientligt kring bikerklubbar!

Här är tidigare länkar till pressmeddelandet som nu tagits bort: http://www.regeringen.se/sb/d/18793/a/244935 samt http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/96/54/81597635.pdf

Även Helsingborgs Dagblad har raderat inlägget kring utredningen: https://www.hd.se/skane/2014/08/20/skarpta-straff-for-brott-i

Payback lurar censuren och publicerar originaldoumentet!

Payback sparar självfallet dock allt viktigt material för att vid behov kunna använda vid senare tillfälle vilket innebär att alla fortfarande kan läsa vad förra Justitieministern uttalade kring utredningen och om ”icke skyddsvärda personer” här nedan:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/ickeskyddsv%C3%A4rda.pdf

Länk till tidigare artikel kring Justitieministerns uttalande:

Paybacks arbete får Justitieministern att tillsätta utredning som möjliggör vräkning av mc-klubbar!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin