• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Solstadens Motorsport kräver att Karlstads Kommun åtgärder fel och brister i fastigheten!

Solstadens Motorsport kräver att Karlstads Kommun åtgärder fel och brister i fastigheten!

payback_Support12_v3

Bakgrund

Karlstads Kommun inköpte en fastighet för 3,1 miljoner kronor med enda syfte att hålla mc-klubben Hells Angels MC via hyrestagaren Solstadens Motorsport AB borta från fastigheten. Beloppet motsvarade 1,4 miljoner kronor över marknadsvärdet för Karlstads Kommuns skattebetalare.

Köpet gjordes på polisens direkta inrådan och utan att något som helst allmänintresse förelåg för kommunen att köpa fastigheten varför köpet i bägge avseendena bröt mot grundlag respektive kommunallag.

Kommunen missade därefter att säga upp hyresgästen enligt formkravet i JB 12:58 varför uppsägningen var ogiltig och kommunen därför kommer att vara hyresvärd i första hand till 2021 och därefter ytterligare fem år om Hells Angels MC väljer att år 2021 utnyttja en option som föreligger.

Kommunen har nu hyrt in en extern advokatbyrå i Stockholm, Foyen, till dyra pengar som begärt uppskov för att inkomma med svar till tingsrätten.

Solstadens Motorsport kräver att kommunen omgående åtgärdar brister och fel i fastigheten!

Under tiden har Karlstads Kommun utfört en besiktning av fastighetens byggnader som påvisar ett flertal brister varvid vi sist i artikeln listar ett urval. En rätt diger kravlista som sammantaget kommer att kosta skattebetalarna ännu en större summa pengar för en fastighet som inköpts helt utan att äga erforderligt lagligt stöd från kommunens sida!

Advokat Ismo Salmi, vice ordförande i Payback Sverige har såsom juridiskt ombud i ärendet nu skrivit följande till kommunen:

Enligt bifogade protokoll från besiktning, som utförts på uppdrag av Er, framgår att det beträffande aktuell fastighet finns omfattande fel och brister, av vilka flera är av arten att de akut måste åtgärdas, såsom saken får förstås, för undvikande av kostsamma följdskador.

Väl har jag förståelse för att Ni har blivit hyresvärdar utan att ha haft avsikt därtill, men icke desto mindre är reparationerna helt oundgängliga för undvikande av kostsamma följdskador, vilka i slutändan kommer att belasta skattebetalarna i Karlstad.

Jag vore tacksam för besked omgående, dock senast 2013-11-06 huruvida Ni är beredda att utföra nödvändiga reparationer.

Om Ni avböjer eller inte har låtit Er avhöra innan angiven tidpunkt, kan rättsliga åtgärder komma att vidtas mot Er utan ytterligare förvarning. Vidare kan min huvudman komma att begära nedsättning av hyran alternativt låta utföra reparationer på Er bekostnad.

Kravlista på åtgärder för hyresvärden Karlstads Kommun att åtgärda!

Solstadens Motorsport AB kräver att bland annat följande brister åtgärdas:

– Hängrännor
– Fönsterplåt
– Kopplade fönster i dåligt skick
– Fönster
– Dörrar
– Portar
– Ventilation saknas i ett flertal av husen
– I behov av översyn av el
– Behov av utvändig totalrenovering och/eller renovering utvändigt på flertalet fastigheter
– Akut lagning av tak då det läcker in från hål i taket
– Oljepanna ur drift
– Akut behov av fixering av takstolar
– Akut behov av åtgärdande av trappa från övervåning då rasrisk föreligger
– Elcentraler och trekammarbrunn ej godkända
– Sanering av oljefat
– Krav på Elrevison och översyn av el

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin