• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Sex förundersökningar samt granskning inledd av åklagares och rikskriminalens arbetsmetoder!

Sex förundersökningar samt granskning inledd av åklagares och rikskriminalens arbetsmetoder!

arsmote22013

Under förra veckan skrev vi om att cirka 80 % av advokatkåren anser att landets åklagare är partiska, hotar samt undanhåller bevis. Denna veckan har turen kommit till att skriva om ett konkret rättsfall som påvisar just det faktum att åklagare undanhåller bevis men även att polisen utan lagstöd använder sig av olagliga metoder. Fallet är viktigt då det dels påvisar det faktum att myndigheterna använder sig av olagliga metoder och dels för att dessa metoder används i väldigt stor utsträckning just gentemot bikerkulturen.

Sex förundersökningar inledda mot åklagare och rikskriminalens anställda

I ett medialt uppmärksammat kokainmål har åklagare vid riksenheten för polismål inlett ses stycken olika förundersökningar om tjänstefel, mened, bevisförvanskning och grov stöld. De personer som utreds är åklagare vid internationella åklagarkammaren samt poliser vid Rikskriminalen. Förundersökningen avser bland annat buggningsutrustnng som under längre tid, utan nödvändigt domstolsbeslut, varit installerad i en BMW. Övriga förundersökningar avser den avancerade undercoververksamhet som bedrivits av polisen där bland annat inbrott varit en del samt en hemlig gps-sändare som installerats i en båt. GPS-sändaren förnekades först av åklagare och därefter under ed av personal från Rikskriminalen vid vittesmål under rättegångsförhandling.

Försvaret har ocksså vägrats att få ta del av den dokumentation kring Rikskriminalens undercoveroperation samt uppgifter från den så kallade slasken. Advokaterna menar att det finns relevant och detaljerad bevisinfomation där som skulle kunna omkullkasta väsentliga delar av åklagarens påståenden och bevisning. Rikskriminalen har bland annat hemligstämplat det material som har tillkommit i samarbete med den federala, amerikanska narkotikapolisen DEA.

Säkerhets- och Integritetsnämnden granskar Rikskriminalens verksamhet

I den del som rör Rikskriminalens hemliga avlyssning har även Säkerhets- och Integritetsnämnden inlett en granskning avseende Rikskriminalens verksamhet. När det gäller buggning är det bara Rikskriminalen och Säkerhetspolisen som, rent praktiskt, får befatta sig med avlyssningsutrustningen. Enligt lag får beslut dock endast fattas av domstol ”om det är av synnerlig vikt för utredningen…Av förhör med de inblandade så kallade under-cover-poliserna vid Rikskriminalen framgår att den hemliga avlyssningsutrustningen installerades i en BMW X6 som kördes ner till Spanien från Sverige i syfte att användas i samband med infiltrationen av de så kallade målpersonerna.

Poliserna skyller på varandra vad avser vem som fattat beslut och haft det övergripande ansvaret för installationen av den illegala avlyssningsutrustningen.

Payback Sveriges kommentar

Vad bikers länge har varit medvetna om på grund av det missriktade och lagvidriga arbetet gentemot bikerkulturen börjar nu upmmärksammas alltmer runt om i samhället på grund av att det börjar spilla över även på andra områden. Bikerkulturen får med andra ord rätt vad gäller att polis och åklagare i en sorts ohelig symbios använder olika former av olagliga metoder mot misstänkta eller endast misshagliga personer såsom bikers och att de ljuger, begår mened, förvanskar och döljer bevis, använder sig av olagliga metoder m.m i en åndamålen helgar medlen-kamp för att sätta dit personer.

Det är självklart bra att myndigheternas olaga metoder börjar uppmärksammas på bred front då det är först då metoderna bevisligen spiller över på andra som folk och makthavare kan börja tänka efter och ifrågasätta om så även är fallet i polis och åklagares jakt på bikers. Det sorgliga är istället att det ska ta så lång tid och kräva att andra utsätts först innan media och makthavare börjar ifrågasätta polisens arbetsmetoder. Vi hoppas på en fortsatt granskning av polisens såväl som åklagarnas metoder och att inte alla aktörer återigen kryper under en sten och beväpnar sig med ögonbindel utan istället vågar hålla ögonen öppna och med kritisk blick granskar vad som försiggår rakt framför deras ögon.

Länk till relaterade artiklar:

Förundersökningsartikel

Buggningsartikel

Län till artikel om advokaternas missförtroende gentemot landets åklagare:

http://www.payback.name/?p=9668

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin