SMC besvarar Payback Sveriges fråga om klubbstatus

SMC:s generalsekreterare Jesper Christiansen besvarade för SMC:s styrelses räkning under torsdagsförmiddagen Payback Sveriges frågeställning gällande klubbstatus. Anledningen att svaret inte publiceras förrän under lördagen står att söka i att vi varit på resande fot.

Payback Sveriges frågeställning i korthet

Vi önskar ett klart och tydligt svar på om det finns någon eller några mc-klubbar eller bikerklubbar som SMC bojkottar?

Skulle svaret på ovanstående fråga bli att SMC bojkottar eller tar avstånd från någon eller några klubbar vill vi också ha svar på vilka klubbar som SMC bojkottar och utefter vilket underlag?

SMC:s svar

Meningen som du citerar är ryckt ur sitt sammanhang. Vårt svar baseras på den konkreta frågan som de SMC-anslutna klubbarna Trollbikers MC och Kråkestans MC ställde i sitt brev direkt till oss, dvs ²om det finns någon
bojkott av våra klubbar hos er².

Vårt konkreta svar på din fråga är: Nej!

Slutsatser utav SMC:s svar

SMC:s svar är ett klart och tydligt nej, de bojkottar inga biker- eller mc-klubbar! Mycket bra!

I förlängningen måste det faktum att organisationen inte bojkottar några klubbar också innebära att SMC nu ändrat åsikt och inte längre ställer sig bakom de uttalanden som gjordes i samband med projektet ”Kvalitetssäkrad motorcyklist”. I projektets bakgrundsbeskrivning stod följande att läsa: ”MC-relaterad brottslighet förekommer ofta i press och media. De vanligast förekommande grupperingarna är Hells Angel och Bandidos, på senare tid även Brödraskapet. Dessa grupper har ett visst intresse av motorcyklar, dock är SMCs uppfattning att detta intresse kommer i andra hand, i första hand är de kriminella”…När nu det s k mc-kriget är över får kriminella grupperingar arbetsro och kan ägna sig åt att försörj sig d v s ägna sig åtkriminalitet och värva medlemmar.  

Det faktum att SMC tidigare uttryckt sig i så hårda ordalag kring dessa två mc-klubbar och nu inte längre bojkottar någon klubb alls gör att vi inte kan se annat än att SMC inte längre ställer sig bakom de uttalanden de tidigare gjort om klubbarna utan numer företräder samma åsikt som Payback Sverige och Brottsförebyggande Rådet. Nämligen, att klubbarna är inga kriminella organisationer utan att det är enskilda individer som begår brottsliga handlingar på egen hand.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin