• MC-Västar skyddas av yttrandefriheten!

  Bakgrund Den 25 april 2011 publicerade Aftonbladet nedanstående debattartikel av undertecknad. Artikeln lästes av väldigt många på Aftonbladets webbupplaga och toppade en längre tid statistiken för lästa artiklar. Artikeln publicerades även i pappersupplagan och upptog där närmast en helsida. MC-västar skyddas av yttrandefriheten Debattören: Låt polisen bekämpa riktiga brott, inte diskriminera hojåkare En mc-väst består av […]
 • Payback publicerade 2011 följande debattartikel i Aftonbladet: MC-västar skyddas av yttrandefriheten!

  Bakgrund 2011 fick Payback ett önskemål att författa en artikel om mc-västar från Aftonbladet med anledning av pågående rättsförhandlingar i Paybacks regi samt även på grund av en motion i riksdagen om förbud mot mc-västar i krog- och offentlig miljö.  Artikeln publicerades på en helsida i Aftonbladet samt i en artikel i webbupplagan. Payback vann […]
 • Nu införs förbud mot plagg med tryck- eller brodyr som anger grupp- eller föreningstillhörighet!!??

  Om Norrbottens polismyndighet Polisen i Norrbotten måste vara den mest kriminella polismyndigheten i Sverige någonsin. De har bevisligen bombhotat en nyhetsredaktion. De har högt uppsatta anställda som systematiskt uppsöker fastighetsägare och arbetsgivare i mening att förhindra uthyrning och avsluta anställningar för mc-klubbsmedlemmar. De har under över ett års tid inte fullföljt den brandtekniska undersökningen av en […]
 • Payback publicerar insändare om västförbud!

  Payback har publicerat en insändare och ett inlägg kring västförbud! Var gärna behjälpliga i att bemöta kommentarer framöver kring artikeln. Länk till artikeln: http://op.se/opinion/insandare/1.3703354-om-mc-vastar-pa-krogen
 • Fredrik Reinfeldts ställningstagande för mc-västar – ord för ord!

  Kampanj som gav resultat! Genom att under de senaste månaderna föra en intensiv kampanj via så kallade ”Öppna brev” med direkt information om västdomarna samt via en medialt mycket uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet om västförbuden har vi fört in bikerkulturen i media och i debatten. Genom att hela tiden hänvisa till bevisbara fakta kring domar […]
 • Film med mc-västintervjuerna!

  Bikern  Robert Hervik har sammanställt radiointervjuerna kring mc-västar till en Payback-film med ljud och bildspel. Ett mycket proffessionellt och vackert arbete! Filmen är också upplagd på Youtube i reklamsyfte http://www.youtube.com/watch?v=GQMo_dAT3ZQ
 • Luleå kommun fick bakläxa för västförbudet i Kammarrätten!

  Kammarrrätten i Sundsvall fattade idag beslut om att ett  förbud mot så kallade mc-västar i kommunala lokaler strider mot yttrandefriheten. Kammarrätten skriver i sin dom: ”Kammarrätten finner i likhet med förvaltningsrätten att den grundlagsfästa yttrandefriheten omfattar rätten att ge till känna sin åsikt genom att bära klädsel som visar gäng- eller grupptillhörighet”. Kammarrätten motiver sitt […]
 • Slut upp på Scanbike och Payback Norges sida!

  En ny Facebookgrupp har på väldigt kort tid samlat en rad medlemmar. Sidan är en gemensam sida för Scanbike och Payback Norge för att bekämpa ett förbud mot bruk av mc-västar. Slut upp i kampen och låt oss visa på den fulla styrkan i bikerbrödraskapet genom att stödja våra norska brödrar i deras kamp för att slå tillbaka […]