Norway Rock Festival – nok en gang

ScanBike angripes av AP-politiker Rolf Terje Klungland i Kvinesdal Kommune. Den tidligere stortingspolitikeren kjører på med MC-mobbing og diskriminering som de fleste andre myndighetspersoner nå for tiden, og dette uten å tenke så mye som et sekund på ”Vær Varsom-plakaten”. Se vedlagte link, http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7555319, publisert som leserbrev fra Klungland i Avisen Agder i dag, 21.3.2011. Norway Rock Festival gikk senest 18.3.2011 offisielt ut i media og forsvarte sitt vedtak om å tillate personer i MC-vest adgang til festivalen som avholdes 7-10. juli i år, http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7555319. ScanBikes tilsvar til Rolf Terje Klungland er som følger (også vedlagt som PDF-fil):

Svar til AP-politiker Rolf Terje Klungland ang. ScanBike.

I stedet for å uttale seg uten at man egentlig vet noe om angjeldende sak, burde politiker Rolf Terje Klungland forsøke å nyansere sine uttalelser og fore sin vitebegjerlighet med litt fakta, i stedet for å bare sitere tidligere mediautsagn. Her kommer noen fakta om både ScanBike og personer som jobber med å utgi Nordens beste Bikermagasin.

1. ScanBike(http://www.scanbike.se/),et av Nordens største og mest leste MC / Biker / Livsstilsmagasiner med et samlet opplag på ca. 20.000 i Norge, Sverige, Danmark og Finland. ScanBike er et Nordisk samarbeidsprosjekt som utkommer 6 ganger i året, startet opp i 1993 og er således snart inne i sitt 19de utgivelsesår. I fjorårets Norway Rock Festival var ScanBike sterkt inne som samarbeidspartner, og leverte etter festivalen en hele 12-siders artikkel pluss forside publisert i ScanBike #102 (september 2010). ScanBike drives i Norge av et lite knippe ildsjeler på frivillig basis.

2. ScanBike er intet ”husorgan for Hells Angels og deres sympatisører i Skandinavia”, som du påstår, og som media forsøker å få alle i Norge til å tro. Dette er sakset direkte fra NRK Brennpunkt, som hevdet dette i et av de to heller unyanserte programmene sine om Hells Angels. Det betyr imidlertid ikke at det er korrekt, og før du kommer med påstander, burde du sjekke kildeopplysninger. Som oppegående politiker burde du i den sammenheng også sjekke flere kilder, ikke bare kritisk sitere fra en part i saken. Med tanke på det opplag og omfang bladet faktisk har, sammenlignet med de publiserte fakta om hvor mange HA-medlemmer og ”sympatisører” det er i Skandinavia, da er det et imponerende stort og populært medlemsblad! Mitt råd til deg, Rolf Terje – vær litt kritisk til samfunnsdebatten. Du er født i 1963 i likhet med undertegnede, vi er begge gamle nok til å forstå at man ikke uten videre kan slenge ut påstander og i alle fall ikke påstander man selv ikke kan innestå for. I ditt tilfelle er sitatene hentet fra andre kilder enn deg selv.

3. Om du hadde lest noen utgaver av ScanBike, så hadde du sett at bladet inneholder masse variert MC-materiale, musikk, messer, tattoo og mye mer, veldig nyansert og i et veldig vidt spekter. Fakta er at ScanBike hverken forsvarer eller promoterer Hells Angels eller andre såkalte 1 % -klubber. Vi skriver (en sjelden gang) om deres arrangementer på lik linje med alle andre klubber og MC-eventer. Skriving om HA og andre klubber ivaretas for tiden altfor godt av resten av norsk media, om enn noe unyansert. ScanBike jobber for og fronter samarbeid på kryss av alle MC-miljøer, samt jobber for å vise mangfoldet i MC-miljøet, klubb eller ikke.

4. ”Scanbike.no drives i 2010 fra Stavanger, via et NUF-selskap”. Dette selskapet har verken jeg, min kone eller noen andre i ScanBike-systemet den ringeste befatning med, og scanbike.no er uansett ikke noe farligere enn et domenenavn til bruk for internett. Dette kan du sikkert sjekke selv om du går inn på www.brreg.no (Brønnøysundregistrene), om det i det hele tatt er registrert noe firma ved navn ScanBike i Norge. Du må gjøre jobben din ordentlig før du skriver leserinnlegg, Rolf Terje.

5. ”At scanbike.no i Stavanger er registrert som et NUF-selskap, kan være en fordel dersom man ønsker å begrense offentlighetens innsyn”. Som forklart over, så mye for grundigheten til NRK, media for øvrig og din egen. ScanBike drives fra Sverige, som et helt lovlig og ordinært AS (eller AB – Aktiebolag, som det heter der i Øst). Jeg er Redaktør for den norske utgaven, og jeg er ikke HA-medlem. I tillegg til å jobbe gratis som Redaktør for bladet (gratis i likhet med alle andre som leverer artikler etc.), er jeg den som sørger for at ScanBike blir distribuert i Norge ved at jeg, helt i henhold til Norges lover, betaler toll – og avgifter for innførsel av bladet (som trykkes i Sverige). Dette er utgifter jeg får refundert fra Sverige. 

6. Ang. NUF-selskap ”av skattemessige årsaker”. Til dette er det bare en ting å si, til din og andres informasjon – Norges største forsikringsselskap, If er et NUF-selskap – If Skadeforsikring NUF. Hvorvidt If også er Hells Angels-kontrollert (fordi de er et NUF-selskap), eller om If er NUF-registrert av skattemessige årsaker, ja se det… Det kan jo du fundere på, mens jeg forteller deg at NUF pr. i dag er den raskest voksende selskapsformen i Norge, et Aksjeselskap på lik linje med andre norske Aksjeselskaper. Behandles stort sett likt, samme skatteregler. At Media (her NRK) har nevnt dette i Brennpunkt, for å kaste mer ubegrunnede mistanker om MC-miljøet er faktisk utidig og meget dårlig presseetikk. Men, alt for en god story! 

7.  Kanskje NRK, media og du selv kunne tenke tanken at det er ganske få som har råd til å starte et Norsk Aksjeselskap, med kostnad på 100.000 kroner eller mer? Og at de derfor danner et NUF i stedet? Hells Angels-medlem eller ikke? Enda mer info til deg; Dette har selv Skattemyndighetene tenkt på, det snakkes om å redusere avgiften for å starte AS ned til 30.000 kroner. Og nå får du ikke flere økonomiske råd eller økonomisk informasjon gratis fra meg.

8. ScanBike, og hele Norges MC-miljø er bare ute etter å formidle korrekt informasjon og forhindre MC-diskriminering. I Sverige har myndighetene kjørt samme råkjøret mot MC-miljøet med hensyn til forbud mot vester, bekledning etc. som politi, myndigheter og KS (Kommunesektoren) nå bedriver i Norge. Myndighetene i Sverige har tapt alle rettssaker så langt, og går denne prinsippsaken til retten i Norge er jeg temmelig sikker på at det samme vil skje her. Jeg personlig håper inderlig at en slik prinsippsak kan initieres så snart som mulig.

9. At du har bakgrunn som stortingspolitiker, Rolf Terje, og skriver og påstår som du gjør er skremmende. Men, det bekrefter langt på vei alle de signaler om uvitenhet og stigmatisering som nå raser i hele Norge – den jevne politiker og andre myndighetspersoner skjønner egentlig veldig lite av hva som rører seg der ute. Her skal du få et knippe faktaopplysninger, først en artikkel fra Advokatbladet:

Kan ikke forby skinnvestene

I Tromsø foreslo Arbeiderpartiets Tone Marie Myklevoll at samtlige utesteder i byen skal gå sammen om å nekte Hells Angels-medlemmer adgang på grunn av skinnvestene. Flere andre har foreslått det samme, og viser til at politiet i de tre svenske kommunene Eskilstuna, Göteborg og Luleå har hatt suksess med et slikt forbud. (Helt feil, resultatet er stikk motsatt. Suksessen i Sverige har gått til de som kjemper for rett til offentlig bruk av MC-vest og liknende bekledning. Anm. Atle). – Kommunene krevde at HA-medlemmer ikke fikk ha skinnvestene sine på seg i kommunens lokaler, som idrettsarenaer og konsertlokaler (Luleå), eller at de ikke fikk gå på utesteder i byen med vester på (Luleå og Eskilstuna). Argumentet var at vestene signaliserer/symboliserer grov kriminell virksomhet, noe som var uønsket. Luleå kommune krevde også at utleier an klubblokalene skulle kaste ut klubben, men han nektet fordi de betalte leien i tide og fordi det ikke har vært noe bråk eller styr i eller rundt lokalet, opplyser forsker og historiker Karin Granqvist, som blant annet har vært gjesteforeleser ved universitetet i Tromsø.

Mot ytringsfriheten

Saken i Sverige tok imidlertid en ny vending da en privatperson anmeldte vestforbudet til justitieombudsmannen, som tok beslutningen at vestforbudet strider mot yttrandefrihetsgrundlagen i Sverige. – Hvis det ikke er lov å forby skinnvestene er det meget vanskelig å kunne si at vestene er signal på kriminell virksomhet. At det kan finnes kriminelle i HA er én ting, men å hevde at HA ikke får finnes fordi gruppen er kriminell er en annen ting, en ting som kan bli vanskelig hvis Norge har et lignende lovverk som Sveriges. Sverige kan i hvert fall ikke forby HA-vester selv om mange mener det symboliserer grov kriminell virksomhet, sier Granqvist. På tross av Luleås forbud mot HA-vester kan ikke Granqvist se at HA utgjør noen stor kriminell trussel i kommunen. Med unntak av en sak der en del medlemmer ble dømt for å ha smuglet ”røddiesel”, har det knapt nok vært noe å sette fingeren på i Luleå. – Det er vanskelig å peke ut HA som en grov kriminell gruppe, selv om det naturligvis finnes kriminelle medlemmer, konkluderer hun. Tromsøpolitiker Jens Ingvald Olsen fra partiet Rødt er enig i at det er problematisk å innføre en ny kleskode på byen. – Det er ikke lenge siden du ikke kom inn på utesteder med dongeribukse. Og hadde man ikke slips, kom man ikke inn, sier han til avisen i Tromsø.

Vil du ha mer, Rolf Terje? Jeg mener at Norske myndigheter, politi og KS har trådt langt over streken i denne saken. Les nedenstående, så kan du tenke over hva som evt. vil skje om Norges MC-miljø (og da snakker jeg om et samlet miljø) tar den utstrakte mobbingen som nå skjer i Kommune-Norge til retten. Spørsmålene lyder:

a) Kan man si at myndighetenes språkbruk i denne saken er konsekvente brudd på Uskyldspresumsjonen etter EMK art. 6 nr. 2 og SP art. 14 nr. 2? Stigmatisering, påstander og forhåndsdømming – dette allerede før det har vært en prinsipiell rettssak om dette i Norge?

b) I media og internt i Norges 430 kommuner forhåndsdømmes det nå i stor stil før det i det hele tatt er tatt rettslige skritt, det forhåndsdømmes enkeltpersoner og det forhåndsdømmes MC-klubber. Uten rettslige avgjørelser eller forberedelser til sådanne, Rolf Terje, og jeg mener dette er verre enn forhåndsdømming i forkant av en evt. rettssak. Hvor er rettstaten?

Nedenfor litt du kan og bør tenke nøye over:

Uskyldspresumsjonen etter EMK art. 6 nr. 2 og SP art. 14 nr. 2 inneholder en ubetinget skranke for hvilke uttalelser som offentlige myndigheter kan komme med som impliserer skyld før skyldspørsmålet er avgjort av et godkjent tribunal. EMK art. 6 nr. 1 og SP art. 14 nr. 1 gir den som er siktet for en straffbar handling rett til en rettferdig rettergang – ”fair proceedings” i avgjørelsen av siktelsen mot ham. Til tross for at konvensjons­tekstene bruker uttrykket ”fair proceedings”, er prinsippet om rettferdig rettergang mest kjent som ”fair trial”, som også er det uttrykket som vil bli brukt i det følgende.

”Fair trial” er et generelt og overordnet prinsipp for rettergangen. Hvilke konkrete krav som kan utledes av prinsippet er blitt utdypet gjennom praksis, særlig fra EMD. Minimumsrettighetene i EMK art. 6 nr. 3 og SP art. 14 nr. 3 anses som spesifikke, ikke-uttømmende uttrykk for det samme prinsipp. EMD har lagt til grunn en helhetsvurdering når den har tatt stilling til om rettergangen har vært rettferdig. Et isolert brudd på enkelte sider av prinsippet kan for eksempel oppveies av andre forhold. Dette innebærer også at enkelte av de opplistede minimumsrettighetene i EMK art. 6 nr. 3 og SP art. 14 nr. 3 i visse tilfeller kan fortolkes innskrenkende.

Dette er blant annet slått fast i saken mellom ISMOILOV m. fl v. Russland (no. 2947/06) av 24. april 2008. Den europeiske menneskerettsdomstol, understreker at artikkel 6 § 2, er rettet mot å hindre undergraving av en rettferdig rettssak. Bestemmelsen skal sikre vern mot injurier og forhåndsdømmende uttalelser fra alle offentlige tjenestemenn og kvinner. Bestemmelsen dekker også uttalelser fra andre offentlige tjenestemenn om forhold som oppfordrer publikum til å forhåndsdømme og dermed tro at den mistenkte er skyldig. I Allenet de Ribemont mot Frankrike, ble bemerkninger om skyld gjort av høytsåtende embetsmenn innenfor politiet til pressen, noe som var en krenkelse.

EMD understreker dermed at antagelse av skyld vil bli krenket, hvis en rettslig avgjørelse eller en erklæring fra en offentlig tjenestemann gjenspeiler en oppfatning at han eller hun er skyldig før dette er slått fast gjennom en dom avsagt av et godkjent tribunal. Det er nok, at den offisielle uttalelse anser vedkommende som skyldig. EMD legger altså stor vekt på valg av ord av offentlige tjenestemenn i sine uttalelser før en person har blitt prøvd og funnet skyldig i en bestemt straffbar handling (se Böhmer v. Tyskland, 37568/97, § § 54 og 56, 3 oktober 2002, og Nešťák v. Slovakia, 65559/01, § 88 og 89, 27. februar 2007).

Det er også verdt å merke seg, at dersom saker henlegges, skal ikke disse kunne brukes mot deg ved senere tilfeller. Injurier fra offentlige etater, vil dessuten kunne medføre krenkelse av EMK artikkel 8. Det er også å minne om at Norge er blitt domfelt for brudd på uskyldspresumsjonen flere ganger.

Det er åpenbart stor mangel på kunnskap hos Norske myndigheter og i Norske kommuner, noe som jeg mener nå har utviklet seg til en ukultur. Konsekvensene er enorme for de som rammes av disse krenkelser. Det er det som skjer i Kommune-Norge i dag, Rolf Terje, det er dette du er en del av ved blant annet å publisere leserinnlegget i Avisen Agder. Mobbing, Rolf Terje, hvor ble det av Regjeringens mobbemanifest? Du bør vel være enig i denne, selv om det ikke var AP & Co som initierte reformen?   

Vil du ha enda mer? Her fra svensk media (oversatt til norsk), hvor myndighetene nå taper sak etter sak (Nord-Sverige) med hensyn til vestnekt på utesteder m. m. Linker om alle tapene de Svenske myndighetene har lidd i denne saken kan du Google selv, Over til Sverige –

Kriminelle MC-gjenger er bare en hensiktsmessig bruk av språket!?

Politiet svar på ordet ”kriminelle MC-gjenger” var som følger:

”Politiet har brukt begrepet ”kriminelle MC-gjenger” i saken. Uttrykket har ikke vært brukt i en bestemt juridisk betydning, men det har vært brukt på mer generelt grunnlag (bruk skal ikke avvike fra vanlig bruk). Det samme gjelder om politiets hyppig bruk av begrepet ”forbrytelsen begått av motorsykkelgjenger”.

Med andre ord – politiet har, i et nesten incestuøst samarbeid med media de siste 15-20 år drevet en intensiv kampanje for å overbevise politikere og allmennheten hvilket hardt kriminelt belastet miljø motorsykkelmiljøet, klubber og deres medlemmer er, uten å kunne føre et eneste bevis på at enkelte motorsykkelklubber er ”kriminelle”.  Begrepene ”kriminelle MC-klubber”, MC-kriminalitet” etc., har kun vært bevisst språkbruk fra politi og myndigheter sin side for å rettferdiggjøre kampen mot MC-klubbene.  Nå bør mediene så vel som politikerne snarest revurdere sin publikasjonspolitikk angående MC-miljøet med umiddelbar virkning og redusere de ressurser og bevilgninger politiet har mottatt de siste årene for å bekjempe et fenomen som aldri har eksistert. Er de overnevnte instanser modige nok til å innrømme de feil som er begått, eller skal de fortsette framover i samme stil som før? Nå finnes bevisene og de er entydige; Det finnes ingen kriminelle MC-gjenger, dette er bare forestillinger, hensiktsmessig bruk av språket lansert av media og politi.

Jeg sier som Trond Viggo Torgersen, Rolf Terje: Du må tenke selv!

For øvrig – utsagnet (ditt eller Avisen Agders) om at jeg og min kone ”raser over” osv. medfører på ingen måte riktighet, vi vil bare på en saklig måte ha fram sannheten, prinsippet om ytringsfrihet og menneskerettigheter. Injurierende eller usanne utsagn om min eller min kones person frabes.

Mvh,

Atle Jørgensen

Ansvarlig Redaktør ScanBike Norge

Norway Rock igjen

ScanBike Avisen Agder Rolf Terje Klungland

Svar til Rolf Terje Klungland ang. ScanBike

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin