• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Kronofogden beslagtog felaktigt mc-klubbmedlems väst och sambons motorcykel! Förefaller vara ett personangrepp, säger advokaten!

Kronofogden beslagtog felaktigt mc-klubbmedlems väst och sambons motorcykel! Förefaller vara ett personangrepp, säger advokaten!

Bakgrund

En mc-klubbmedlem hade skulder vilket gjorde att Kronofogden beslutade att med polishandräckning utmäta personens mc-väst såväl som sambons motorcykel.

Efter tingsrättsbeslut måste kronofogden återlämna såväl väst som motorcykel

Efter beslut i tingsrätten måste dock Kronofogden nu återlämna både mc-västen samt sambons motorcykel.

Tingsrätten hänvisar när det gäller mc-västen till den princip som säger att egendom kan undantas från utmätning om  den har ett stort personligt värde för gäldenären vilket tingsrätten fastställde att västen hade mannen då han  var fullvärdig medlem i klubben.

När det avser motorcykeln så  har sambon motorcykeln är motorcykeln skriven på mannens sambo. Sambon betalar vidare garageplatsen, försäkringen samt har stått för betalningarna i samband med köpet av motorcykeln varför tingsrätten slår fast att motorcykeln ägs av sambon.

Enligt handlingar som inlämnats till tinget äger också mc-klubben tygmärkena vilket är en än mer för Kronofogden försvårande omständighet i ärendet.

Advokat Lars Kruse uttalar att det förefaller vara ett personangrepp

Advokat Lars Kruse har företrätt mc-klubbsmedlemmen och gör flera tydliga uttalanden och markeringar kring ärendet, enligt följande: Allas likhet inför lagen ska faktisk iakttas. Sen spelar det ingen roll om du är med i en organisation som Hells Angels. Du blir inte fredlös för det

Kruse är också kritisk till att västen och motorcykeln överhuvudtaget beslagtogs: Det behövdes ingen djupdykning i fakta för att se att myndigheterna var helt fel på det. Därför begärde vi omprövning av besluten

Kruse fortsätter med att konstatera följande omkring beslaget av motorcykeln: Man borde tidigare ha förstått att den egendomen tillhörde kvinnan

Kruse avrundar därefter med att konstatera följande omkring myndigheternas insats: Det brister i saklighet och objektivitet. Det förefaller mer vara ett personangrepp.

Paybacks kommentar

Beröm ska utdelas när någon gör sig förtjänt av beröm varför vi berömmer Advokat Lars Kruse som föredömligt såväl företrätt mc-klubbsmedlemmen som står upp för allas lika rättigheter samt utdelar kritik i flera stycken mot myndighetsinsatsen mot hans klient! Mycket bra!

Klubbloggor ägs alltid av klubbarna och ska därför återlämnas till klubbarna vid utträde. Därför kan inte mc-västar med klubbloggor beslagtas! I Hells Angels MC:s fall är patchen varumärkesskyddat över hela världen och ägs av ägs av mc-klubbens Trademark Corporation i USA.

När det gäller fordon är det väldigt snabbt och lätt att ta reda på vem som äger ett fordon och även att begära ut papper på vem som stått för olika räkningar samt inköp för fordonet. Självfallet borde Kronofogden på plats kollat upp fakta före utmätning företogs. Mycket dåligt arbete!

Payback har också haft fem olika ärenden där fordon beslagtagits av Kronofogden varav fyra olika ärenden härstammade från en masskontroll hos Hells Angels MC Gothenburg 2010. Samtliga fordon ifråga har återlämnats efter omprövning till de riktiga ägarna då fordonen inte ägts av de bikers de beslagtagits ifrån.

Så Kruse har rätt när han menar det är ett personangrepp när fordon såväl som västar med loggor beslagtas! Vi skulle till och med påstå att det är frågan om ren och skär trakasseri av mc-klubbsmedlemmar när sådana här beslag görs.

Artikel kring ärendet

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin