• Hemsida
  • >
  • polismyndigheten i östergötland
  • Sanningen om Polismyndigheten och Kommunerna i Östergötlands Handlingsplaner!

    Polismyndigheten i Östergötland går idag ut i media och talar väl om det nya årets satsningar mot så kallad organiserad brottslighet. En icke påläst mediakår köper resonemangen helt ut och ställer inga frågor om de lagvidriga handlingsplaner de driver mot framförallt de mc-klubbar de valt att sortera som kriminella. (Det sista är ju som bekant […]
  • Ett skakande dokument över den negativa särbehandlingen av bikerkulturen!

    Medan Payback slutför arbetet med Europadomstolsärendet hade jag tänkt att uppmärksamma karaktären av förföljelser mot bikerkulturen för att försöka åstadkomma en än större medvetenhet inom kulturen över vad som riskerar att komma skall om vi inte aktivt bekämpar all form av negativ särbehandling genom att sätta ner fötterna och proklamera att nu tar vi inte […]