• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback får positivt förhandsbesked angående riksdagsmotionen om västförbud samt om beredningen och riksdagens beslutsgång!

Payback får positivt förhandsbesked angående riksdagsmotionen om västförbud samt om beredningen och riksdagens beslutsgång!

Skriftväxling mellan Justitieutskottets ledamot Johan Linander och Payback Sverige

Johan Linander är ledamot av Justitieutskottet. Linander skrev på sin blogg följande angående föreningsfrihet: Jag tycker att man ska vara mycket försiktig med att ändra grundlagen för att göra ytterligare inskränkningar i våra grundläggande fri- och rättigheter. Gränsdragningen är mycket svår. Vad är en kriminell organisation? Ska det vara olagligt att umgås med fel personer, även om man själv inte begår några brott? 

Jag författade då en aktuell fråga rörande den kommande västförbudsomröstningen i riksdagen enligt följande: Såsom ordförande i riksorganisationen för bikers rättigheter, Payback Sverige, gläds jag åt ditt klara ställningstagande ovan där du tar ställning emot att ändra grundlagen för att inskränka grundläggande fri- och rättigheter. Det är en åsikt värdig en ledamot i Justitieutskottet! 

Min fråga är då: Den 29 mars ska riksdagen rösta för eller emot Motion K358 som föreslår ett västförbud i offentlig lokal och restaurang. Innebär ditt ställningstagande ovan att du även kommer att rösta emot ett sådant västförbud? Kommer även ditt parti att rösta emot motionen?

Linanders svar som är inbäddat i ett större  svar till många frågeställare daterat 20/02/2012 at 14.09 löd som följer: Peter, motionen om västförbud går inte i mitt utskott (JuU) utan i Konstitutionsutskottet. Jag utgår från att min kollega där gör ett bra jobb och det kommer sannolikt bli ett avslag.

Varpå vårt svar blev: Jag är medveten om att ärendet bereds av Konstitutionsutskottet och inte av Justitieutskottet. Jag lade bara märke till ditt för övrigt utmärkta uttalande att man ska vara försiktig med att ändra grundlagen och göra ytterligare inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter varför jag undrade om du med det också avsåg en inskränkning av rätten att bära väst. Tack för ditt svar och för ditt ställningstagande!

Skriftväxlingen i sin helhet kan tas del av via nedanstående länk:
http://johanlinander.se/blog/2012/02/18/foreningsfrihet/#comments

Om beredandet och riksdagens beslutsgång

Den 21:e och 28:e februari bereder Justitieutskottet ärendet och avger därefter ett skriftligt förslag till beslut till riksdagen, ett så kallat betänkande.

Tycker partierna olika blir det i regel debatt i kammaren.

Debatten kan inledas av att en ledamot i utskottet presenterar förslaget. Ledamöter som har en annan uppfattning än utskottsmajoriteten och som därför har reserverat sig mot utskottsmajoritetens förslag till beslut håller därefter sina tal. Därpå talar ledamöter som representerar utskottets majoritet.

I debatten kan ledamöterna föreslå att riksdagen ska besluta som utskottsmajoriteten föreslagit eller enligt förslaget i en reservationen, motförslag. Det innebär att utskottets förslag kan komma att ställas mot reservationens förslag när det är dags för omröstning.

Länk till motionsförslaget om västförbud:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Vastforbud_GZ02K358/?text=true

Länk till Payback Sveriges Namninsamling mot västförbudet – SKRIV PÅ!!
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6294

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin