• Nyttig info: OM Ideella föreningar som exempelvis bikerklubbar!

  Bakgrund Då vi relativt ofta får frågor om det juridiska regelverket kring bildandet av mc-klubbar staplar vi i enklad form upp vad som gäller gentemot lagar och myndigheter nedan. Nyttig info! Bikerklubbar är ideella föreningar till sin uppbyggnad Bikerklubbar är till sin uppbyggnad, struktur och form ideella föreningar. De har regler/stadgar, styrelse och en fast […]
 • Rapport från Payback Sveriges årsmöte

  Rockader i styrelsen på grund av arbetsförhållanden m,m. På grund av ändrade arbetsförhållanden, tidsbrist m.m. så beslutade årsmötet på Payback Sveriges förslag att genomföra förändringar och möblera om i styrelsens poster. Två personer valdes av förra årsmötet för två års mandatperiod och var därför aktuella för omval först till årsmötet 2019. Payback Sveriges styrelse fram […]
 • Rapport från Payback Sveriges årsmöte 2016!

  Om Payback Sveriges årsmöte 2016! Payback Sverige höll under lördagen såväl årsmöte som styrelsemöte. Arrows MC stod för förtjänstfulla och suveränt genomförda arrangemang såväl som mycket god service vilket klubben ska ha ett stort tack och en stor eloge för!
 • Payback Sveriges årsmöte 2015

    Om Payback Sveriges årsmöte Payback Sverige höll under lördagen årsmöte. För ett suveränt värd- och arrangörsskap för mötet stod JOMS MC för vilket Payback Sverige sjävklart riktar ett stort tack till klubben för! Nytt för året var att verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse m.m projicerades via ett bildspel på väggen. Ett arrangemang som Pär förtjänstfullt hade ordnat. […]
 • Om Payback Sveriges förtroendevalda och arbetsfördelning!

  Tydlig arbetsfördelning inom Payback-styrelsen Payback Sverige genomförde i och med årsmötet och det därpå följande styrelsemötet en klarare uppdelning av arbetsuppgifter. Var och ens uppgifter framgår i samband med nedanstående styrelseförteckning: