• Rapport från Payback Sveriges årsmöte

    Rockader i styrelsen på grund av arbetsförhållanden m,m. På grund av ändrade arbetsförhållanden, tidsbrist m.m. så beslutade årsmötet på Payback Sveriges förslag att genomföra förändringar och möblera om i styrelsens poster. Två personer valdes av förra årsmötet för två års mandatperiod och var därför aktuella för omval först till årsmötet 2019. Payback Sveriges styrelse fram […]