Payback Sveriges årsmöte 2015

 

Om Payback Sveriges årsmöte

Payback Sverige höll under lördagen årsmöte. För ett suveränt värd- och arrangörsskap för mötet stod JOMS MC för vilket Payback Sverige sjävklart riktar ett stort tack till klubben för!

Nytt för året var att verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse m.m projicerades via ett bildspel på väggen. Ett arrangemang som Pär förtjänstfullt hade ordnat. Stort tack även för detta, Pär!

Förtroendevalda 2015

Payback Sveriges förtroendevalda för verksamhetsåret 2015:

Styrelse:

Ordförande och Klubbtalesperson: Håkan Tedelius, Warriors MC

Vice ordförande och Presstalesman: Ismo Salmi, Overdooze MC

Kassör: Anna Nilsson

Sekreterare och Generalsekreterare: Peter Schjerva

Suppleanter:

Rickard, Loride MC

Petter, Garage1 MC

Maine, Restrain MC

Valberedning:

Anna-Lena

Revisorer: 

Bill, Punisher MC

Stefan, Punisher MC

Styrelseråd:

Outbreak MC (Region 4)

Warriors MC (Region 5)

Overdooze MC (Region 7)

Red Devils MC (Region 9)

Tragisk MC (Region 10)

Punisher MC (Region 11)

Om Payback Sveriges ekonomi

För övrigt framgick av redovisningen att även 2014 visade ett klart positivt rörelseresultat, vilket för övrigt Payback Sverige alltid redovisat, samt att Payback har en mycket god kassa som byggts upp med avsikt att kunna driva de stora ärendena framöver gällande Punisher MC:s julfest, olaga kontroller och begreppet “kriminella mc-gäng”. Ärenden som trots att de kommer att medföra större kostnader dock inte på något vis kommer att äventyra Paybacks framtida verksamhet.

Nu ger vi järnet och hoppas att än fler såväl enskilda som klubbar ansluter sig till Payback som medlemmar!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin