Presentation av Payback Sveriges jurist!

Jag heter Michael Gajditza och är en 53-årig man i Västerås med ett stort engagemang i samhällsfrågor. Detta tar sig olika uttryck och jag är idag en av grundarna bakom det nya politiska partiet Liberaldemokraterna (L), ledamot av FRIOS styrelse och ledamot av medborgarrättsnätverket Svart Måndags styrelse.

Jag driver också bloggen Svensk Myndighetskontroll. samt en verksamhet med samma namn. I den så har jag under årens lopp med framgång biträtt både bikers och andra som i något sammanhang fått problem med t.ex myndigheter eller andra problem som kräver juridisk kunskap. Ett sådant exempel är att jag biträtt Frihetspartiet och Peter Schjerva i några olika ärenden, bl.a i en stämning mot radio Gagnef.

I bloggen har jag med jämna mellanrum skrivit artiklar om bikerskulturen, du finner länkar till några sådana exempel nedan, och jag har även mer konkret hjälpt killar i olika klubbar runt om i landet med överklaganden, sjukersättningsärenden, körkortsärenden, kriminalvård etc.

Den som vill får gärna kontakta mig om Du behöver hjälp av något slag enligt vad jag beskrivit ovan. Synnerligen humana priser och en livserfarenhet som inte många jurister har, kompenserar för den uteblivna advokattiteln.

Svensk Myndighetskontroll
Sevallagatan 5 B
723 42 Västerås
0761-698 400

Länkar till bikerrelaterade artiklar:

Myt eller fakta? Om kriminalitet och mc-gäng

Om Polisens Göteborgsinsats – Ett spel för gallerierna

Razzia

Rättssäkerheten måste försvaras

13 kommuner, 7 myndigheter och 21 personer JO-anmäls i Östergötland

Ett på många sätt trist polisår

Kommentar: Observera att ”Övergripande rättsfall”, det vill säga rättsfall med betydelse för flertalet inom bikerkulturen, måste gå igenom peter@payback.name  eller paybackpeter@hushmail.com.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin