Kallelse till Payback Sveriges Årsmöte 2020!

Kallelse och inbjudan till Payback Sveriges årsmöte 2020!

Payback Sverige håller årsmöte 2020, lördagen den 9 maj 17.00 under Payback BikerDays på Kärrasands Camping och Nöje.

Alla som inbetalt medlemskap för 2020 hälsas välkomna att delta.

Motioner (förslag) till årsmötet ska vara Payback tillhanda senast den 1 april 2020. Motioner skickas via mejl till: peter@payback.name

Späckad lördag med seminarie, årsmöte och fest med grillbuffé!

Dagen för årsmötet inleds med Seminarie kl 13.00 följt av årsmöte kl 17.00 för att därefter avslutas med grillbuffé samt fest direkt efter årsmötet.

Länk till Paybacks BikerDayssida: https://payback.name/paybackbikerdays/

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin