Polisen som tystnade talar igen! Del 1/2

We´llstandtheground70mm.PDF

Polisen som tystnade talar igen!

Payback Sverige ställde sex olika frågor till Kriminalkommissarie Sven Lindgren efter tidigare uttalanden i Expressen specifikt rörande dels påståendet om en mc-klubbs kriminella status men även utefter vilka domar och beslut Lindgren kunde mena att en klubb sysslade med utpekad kriminalitet. Lindgren tystnade och kunde inte besvara en enda av frågorna. Frågorna byggde ju på fakta och forskning och på vad olika riktiga experter har uttalat!? Läs om frågorna och Lindgrens svar på: http://www.payback.name/?p=16941

O, se! Ett mirakel har skett! Den stumme talar igen!

Nu har ett mirakel skett. Kriminalkommissarie Lindgren som förut varit stum pratar nu återigen. I Polisens egen bullentin Expressen upprepar nu Lindgren sitt Mantra om klubbens status som kriminell och pekar återigen ut klubben för att syssla med olika former av kriminell verksamhet. Och vilka belägg eller vilka domar presenterar då Kriminalkommissarie Lindgren denna gång för sina påståenden? Inte heller denna gång förmår Lindgren presentera ett enda bevis för sina påståenden vilket inte hindrar skandalblaskan Expressen från att ännu en gång publicera Lindgrens ovederhäftiga kampanjtal.

Motivet till Polisens mediakampanj i Polisbullentinen Expressen!

För låt oss inte ta miste. Det finns en systematik i Polisens angrepp mot bikers. Bikers är enklast att erhålla extra pengar ur statens spargris ifrån. Polisen vill ha flera tusen nya poliser. Ett förslag som lanserades i början av året av Rikspolischefen. Som en parentes kan sägas att förra gången polisen förstärktes i två omgångar med 5 000 nya poliser så sjönk de redan dåliga uppklarningsprocenten till en ännu lägre, historisk nivå. Det finns inget som helst samband mellan fler poliser och fler uppklarade brott vilket ”riktiga” experter redan då konstaterade och som därefter besannats. Fler poliser innebär bara att fler poliser olagligt kontrollerar bikers eller står och hänger utanför klubbhusen.

Nej, bikers är vad u-båtar är för försvaret. En företeelse som alltid plockas fram och sätts i fokus varje gång någondera myndighet önskar mer pengar eller fler anställda. Då ökar pressen på media att publicera rena lögner och påståenden om bikers eller u-båtar för att få beslutsfattare att falla in i ledet och bifalla önskemålet. Den som lär av historien kan se klara och direkta samband.

Experter ger Payback rätt!

Payback vänder sig i sådana här sammanhang till verkliga experter och granskar deras syn i sak. Dick Sundevall, författare och dokumentärfilmare har uttalat följande kring fenomenet med att bikers hetsjagar bikers: För varje polis som sätts in mot de här mc-gängen blir det en mindre som kan lösa, eller helst förhindra, grova våldsbrott i hemmen, våldtäkter, mord och liknande grov brottslighet… Men – för de jurister som sitter som höga polischefer i olika polisdistrikt i landet, är det de här gängen som ger de positiva rubrikerna när man då och då lyckas få några av dess medlemmar fällda.

Leif G W Persson om samma fenomen:  Man borde ta itu med våldtäkter och vanliga misshandelsfall där människor kan bli slagna sönder och samman. De har en omfattning som närmast är gigantisk i jämförelse med det här lite mer organiserade inslaget… Men det är ju dom där killarnas verksamhet som det är enklast att få in mer pengar till polisen.

I motsats till Polisen och Expressen kan vi som vanligt också ge direkta källhänvisningar! Se: http://www.payback.name/?p=15545

Om Expertbegreppet

Ett annat fenomen som är lite märkligt med Sverige är att tidningar och myndigheter själva utnämner personer till experter på områden där de dels bara har en ensidig information de tillägnat sig och dels absolut noll i praktisk erfarenhet.

Enligt vår mening tänker vi då på exempelvis Lasse Wierup och Kriminalkommissarie Lindgren. Bägge uttalar sig och/eller skriver böcker utan att någonsin kunna hänvisa till ett enda bevis eller belägg i sak för uttalandena i skrift eller tal. Samtidigt har de nog aldrig någonsin talat med en enda aktiv biker och då menar vi biker som inte hoppat av eller blivit utkastade och där deras betalda uttalanden består av att dockskötarna lägger ord i munnen på marionettdockan.

Verkliga experter har tillägnat sig information från alla parter på spelplanen. De har inta bara tagit del av poliutbildningens oerhört vinklade och obelagda material. De har även pratat med riktiga experter och lärt sig av deras publikationer byggda på fakta och forskning.

Med andra ord har de tagit del av info inte bara från hemmalaget utan de har även lyssnat in sig på bortaplanslaget. De har också faktiskt spelat fotboll och inte bara suttit på läktaren när en part håller presskonferens efter matcherna.

Det är vad som menas med experter! Inte självutnämnda mediakåta personer som utför ett ensidigt uppdrag i en avsikt att kränka och monstergöra en part utan att kunna belägga saken och utan att äga den erforderliga dubbla kunskapen som det innebär att ha med sig fakta och forskning från två motsatta håll!

Hur var det nu den danska författaren Peter Höeg uttryckte saken? Jo, så här var det: Det finns ett enda sätt att försöka förstå en annan kultur. Att leva den. Att flytta in i den, att be att få bli tåld som gäst, att lära sig språket.

Länk till sida om all forskning och fakta kring ”kriminella mc-gängs-begreppet”
http://www.payback.name/?page_id=15465 

Länk till Expressens artikel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin