• Hemsida
  • >
  • bikers är polisens u-båtar
  • Polisen + Expressen = en sällsynt dum teflongås! Del 2/2

    Teflongås = helt oemottaglig för fakta och forskning Journalistik med lagkunskap noll! Polisen får som vanligt breda ut sig obehindrat i sin egen polisbullentin Expressen. Inga kritiska frågor ställs och inga fakta avkrävs omkring deras uttalanden. Journalisterna äger vare sig ett uns kunskap om Svea Rikes lag eller rättskänsla av en atoms storlek.
  • Polisen som tystnade talar igen! Del 1/2

    Polisen som tystnade talar igen! Payback Sverige ställde sex olika frågor till Kriminalkommissarie Sven Lindgren efter tidigare uttalanden i Expressen specifikt rörande dels påståendet om en mc-klubbs kriminella status men även utefter vilka domar och beslut Lindgren kunde mena att en klubb sysslade med utpekad kriminalitet. Lindgren tystnade och kunde inte besvara en enda av […]