Engångserbjudande till klubbar som ej är medlemmar i Payback Sverige!

nyannons2jpeg

Specialerbjudande till klubbar som ej är medemmar i Payback Sverige!

Som en del i en värvningskampanj för att få in fler och nya medlemmar ger nu Payback Sverige alla mc-klubbar som ännu inte är medlemmar ett specialerbjudande. Gå med under oktober månad och bli medlem fram till och med den 31 december 2014.

Då det under årets sista månader är trögt att få in nya medlemmar då premiumavgiften bara gäller kalenderåret ut går vi under 2013 ut med ett specialerbjudande:

Betala 1250 kr som klubb och bli Premiummedlem för resten av 2013 samt för hela 2014

Bankgirot ni betalar in på är som vanligt: 803-9851. Glöm ej att klubbnamn samt adress

Orättfärdigt mot de som redan betalt medlemsavgift för 2013?

Är då erbjudandet orättfärdigt gentemot de klubbar som betalt fullt medlemskap tidigare? Nej, de som betalar nu, betalar en avgift som täcker 1 1/4 kvarts år och summan som betalas är också 125 % (1 1/4) av ett års avgift. Så de nya premiummedlemmarna betalar exakt för vad de får. Hjälp och skydd för den period de betalar, varken mer eller mindre.

Från och med nästa år föreligger också förslag på att göra klubbmedlemskap obligatoriskt för att kunna erhålla hjälp från Payback Sverige i juridiska ärenden. Ett förslag som årsmötet kommer att få ta ställning till.

Motiv för engångserbjudandet

Payback Sverige är en organisation som fortfarande växer och är under uppbyggande. Motivet för engångserbjudandet från Payback Sverige är två:

1. Att växa, bli större i antal och styrka och därigenom få större tyngd utåt och medial genomslagskraft.

2. Att skaffa sig en större ekonomisk bas för att kunna finansiera nästa års stora mål men även för att få en större och breddad verksamhet samt för att kunna driva stora övergripande juridiska mål med prejudicerande funktion för bikerkulturens räkning.

Erbjudandet ska inte ses som något återkommande tillfälle som går att invänta framöver. Detta är ett engångserbjudande som inte kommer att upprepas under kommande år!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin