Europadomstolen – regelverk och förfarande!

Då Europadomstolen och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna kommer att spela en allt större roll i det bikerpolitiska och bikerjuridiska arbetet framöver publiceras Payback idag länkar till den grundläggande informationen i saken – regelverket samt över förfarandet.

Det svenska rättsväsendets ställningstaganden i en mängd frågor kring bikerkulturen gör att vi måste ändra fokus och i övergripande fall vara beredda att driva frågorna ett steg längre, till Europadomstolen för att kunna få rätt i sak. Därav informationen idag om Europadomstolen som verktyg.

Länkar: Europakonventionen
Europadomstolen – Förfarande

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin