• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisskolan 3: Kommissarie Sven Lindgren och Polischef Erik Nord – om rekrytering, etableringsort, brottstyper m.m.

Polisskolan 3: Kommissarie Sven Lindgren och Polischef Erik Nord – om rekrytering, etableringsort, brottstyper m.m.

Bakgrund

Payback fortsätter sin drive med att fortbilda enskilda poliser, politiker och mediarepresentanter ikring legaliteten i olika insatser och omkring faktaresistenta uttalanden som saknar grund i verkligheten från polismyndighetens representanter.

Idag avser artikeln: MC-gängens taktik: Vill värva vilsna unga män, publicerad i Expressen/GT/Kvällsposten, länkad nedan. Poliserna som uttalar sig i artikeln är Erik Nord, Polischef i Storgöteborg och Sven Lindgren, poliskommissarie.

Citat från artikeln

Viker ner sig för förortsgäng

I Sveriges näst största stad har förortsgängen trängt undan mc-gängen… Det menar Erik Nord, polischefen i Storgöteborg. – Det är inte de som står för tillväxten och när det blir konfrontationer emellanåt mellan kriminella nätverk och de etablerade gängen så får Bandidos och Hells Angels-varianterna vika ner sig. De förmår inte att stå upp. Det har man upplevt både i Sverige och i Danmark, har Erik Nord nyligen sagt… Men i de mellanstora västsvenska städerna ser polisen däremot en annan trend. För det är där mc-gängen slår sig ner i takt med att deras makt minskar i Göteborgs undre värld.

Payback: Bikerklubbar viker ner sig?? Bikers och förortsgäng lever i helt skilda världar utan beröringspunkter!

Den maktkamp polisen förtvivlat försöker måla upp mellan olika lösa nätverk och bikerklubbar finns inte! Förortsgängen är nätverk bestående av löst sammanknutna personer och nätverken har varken styrelse, stadgar eller någon form av fast organisationsstruktur.

MC-klubbarna å andra sidan är välskötta och välorganiserade föreningar med struktur, stadgar, styrelse och valda befattningar m.m. som finansieras huvudsakligen utav sedvanliga medlemsavgifter.

MC-klubbar har således en organisationsform och struktur som helt avviker från gatugäng eller från de former som olika nätverk bedriver sin verksamhet inom.

Således befolkar förortsgäng och mc-klubbar helt olika världar varför de heller inte på något sätt konkurrerar. Bara i polisens värld där mc-klubbar ska målas upp som kriminella organisationer kan en sådan fantasimaktkamp förekomma. Den är frukten av ett polisiärt tankefel om att mc-klubbar är kriminella organisationer vilket polisen saknar allt belägg för.

Läs mer om skillnaden mellan gäng och mc-klubbar i en artikel med massivt forskningsstöd även från polisens egna forskare: https://payback.name/till-media-och-polisen-mc-klubbar-ar-klubbar-och-aldrig-gang/

Etableringsort

– Jag tror att det beror på att man vill vara på ställen där man tror att polisen inte har samma kapacitet och förmåga. Man tror inte det. Men då har man glömt att polisen är nationell sedan år 2015 och då har vi möjlighet att förändra kapaciteten om det behövs, säger kommissarie Sven Lindgren. 

Payback: Bikerklubbar väljer självklart inte etableringsort utefter polisens närvaro. Den betydelsen tillmäts inte polisen inom bikerkulturen.

Å självklart är bikers medvetna om att polisen är en enda nationell myndighet numer vilket dock aldrig haft betydelse tidigare då polisen märkligt nog alltid kunnat frigöra resurser att kontrollera och spana på bikers oavsett organisationsform. För när det kommer till bikers har resurser alltid funnits att sätta in för polisen. Men, när det kommer till våldtäkter, mord på öppen gata, bilbränder, personrån m.m. finns det däremot aldrig resurser nog. För polisen är ju upptagen med att jaga bikers istället…

Bikerklubbar går utefter pris på fastigheter och vad de får för pengarna när de väljer klubbhus. En klubb vill ha en fastighet med stor festlokal, klubbrum, övernattningsrum, verkstad m.m. Å självklart kostar en sådan lokal betydligt mindre i en ort utanför en storstad än en fastighet mitt i centrum av en storstad. Inte särskilt svårt att förstå. Utefter samma betingelser brukar också en vanlig familj köpa bostad – utefter behov och pris.

Rekrytering

MC-gängens taktik: Vill värva vilsna unga män

Vilka personer är det egentligen som mc-gängen rekryterar? – Risken är att de fångar upp ungdomar, precis som jag har sagt med vad som händer i Kungälv och i Skepplanda. Det är det man ska vara uppmärksam på och orolig över. Det är nog ungdomar som har kommit lite på glid och som inte har sin egen mognad och stabilitet. Det har alltid varit så, att det är lättare att fånga upp sådana killar. 

Payback: I ett samhälle präglat av moralisk upplösning är det självklart att bikerklubbarna expanderar och lockar allt fler att bli del av! Bikerkulturen har regelverk som kräver moral, heder, lojalitet och brödraskap.

Enligt bikerreglerna så slår du inte kvinnor och barn, du låter bli andra bikers kvinnor och hojar. Du gör rätt för dig mot din broder och klubb samt lurar eller ljuger inte för din broder eller din klubb. Du håller vad du lovar och gör vad du ska när du ska göra det. Du hjälper och stöttar din broder med allt du har och du får samma hjälp tillbaka!

Du tillhör ett brödraskap som sträcker sig över hela landet och som håller ihop i vått och torrt. Du har mat, husrum och meckarhjälp var du än befinner dig i landet, endast ett telefonsamtal bort. Var finner du denna samman-hållningen någon annanstans numer? Svar: Ingenstans och det är därför som bikerkulturen hela tiden växer och kommer att fortsätta att växa!

Så, bikerklubbarna rekryterar inte. Folk söker sig frivilligt till klubbarna för de vet vad bikerkulturen står för och det är just värderingarna och en värld byggd kring dessa värderingar som folk söker! En värld bestående av hojåkning och moral, heder, lojalitet och brödraskap!

Därför söker sig människor till bikerklubbarna! Det är den enkla sanningen bakom bikerkulturens expansion och att allt fler söker sig till bikerkulturen.

Läs mer: http://payback.name/om-bikerklubbarnas-expansion-och-rekrytering-folk-soker-sig-till-bikerklubbarna-for-att-de-ar-trotta-pa-en-varld-i-moralisk-upplosning/

”Kriminella mc-gäng”

Brottsligheten som mc-gängen enligt Sven Lindgren sysslar med varierar – men det finns en gemensam nämnare: Pengar. – Det är allt som du kan göra pengar på. ”Go for the money”, det är det som det handlar om. Det är allt från utpressning och indrivningar till narkotikabrott, säger Sven Lindgren.

Payback: Efter 27 års uttalanden i media har polisen fortfarande inte presenterat ett enda bevis för att någon mc-klubb skulle vara en kriminell organisation. Polisen bedriver brottsbekämpning av mc-klubbar via egenförfattade rapporter utan källhänvisningar till forskning och framförallt via en alltför tjänstvillig media som tillmötesgår polisens vilja att få inpränta och rabbla sitt mantra ”kriminella mc-gäng”. Vad polisen däremot aldrig säger är att de inte har stöd för sina påståenden någonstans i forskningen.

Vi väljer här att publicera endast tre stycken citat som är mer talande än något polisen förmått lägga fram under 27 års mediakampanj mot bikerklubbar! Vi uppmanar därefter polisen att genomgå och ta till sig den samlade forskningen kring bikers som vi presenterar via ett samlingsdokument, länkat efter citaten.

Vår internationellt mest erkända kriminolog, Professorn vid Stockholms Universitet, Janne Flyghed: Det finns vaga för att inte säga obefintliga bevis för att bikerklubbar är kriminella.

Filosofie doktor och den ende i Sverige, och en blott fyra i världen, som doktorerat kring en avhandling kring bikerkulturen, Stig Grundvall: Forskningen hävdar samfällt att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet!

Reportern Anette Cedergren, efter att ha utforskat medias rapportering kring bikerklubbarna:
Medias utpekande av mc-klubbar och dess medlemmar saknar motstycke i svensk presshistoria!

Paybacks samlingsdokument med den samlade forskningen kring bikers:
http://payback.name/wp-content/uploads/faktaforskning.pdf

Artikeln

Tidigare artiklar inom Polisskolan:

Polisskolan 1: Kommissarie Sven Lindgren – Om husrannsakan, punktmarkering, störa och förstöra, kroppsvisitation, rekrytering, EU-definition, brottstyper och kommunala fastighetsköp!

Polisskolan 2: Kommunpolis Mats Hadartz med flera om mc-klubbsetablering och kontroller!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin