Polisen backar om hotbilden och kostnaderna i Sweden Rock-ärendet!

Polisen backar nu och justerar de felaktiga uppgifter de låtit påskina i tidigare artiklar ikring bevakningskostanderna kring årets Sweden Rock Festival.

Hansson justerar hotbilden

Kommenderingschef Jan Hansson har tidigare uttalat att hotbilden ökade kostnaderna för bevakningen med närmare 500 miljoner vilket polisen nu backar ifrån. Efter att tidigare pekat ut en hotbild avseende Hells Angels MC, Bandidos MC och Outlaws säger nu operative chefen på Blekingepolisen Jan Hanson: – Den konflikten som var, och fortfarande är, låg till grund för förstärkningen. Det har varit mycket mc-manifestation i Blekinge från Hells Angels och Outlaws.

Problemet med Hanssons uttalande oavsett konfliktbedömningen, vilket också gör att polisens resonemang inte håller i sammanhanget, är att Outlaws aldrig besöker denna typen av arrangemang. De umgås bara med sina egna varför någon hotbild inte alls existerade kring festivalen vilket Polismyndigheten såväl som Kriminalunderrättelsetjänsten måste vara mycket väl medvetna om. Så sluta anföra en hotbild som aldrig existerat, Hansson!

Förstärkningen av polisinsatsen är inte inräknad i bevakningsnotan, säger Chefsjuristen!

Den andra saken op-chefen Jan Hansson har fel i är att bevkaningskostnaderna debiteras i förskott varför en hotbild inte ökade bevakningskosnaderna men väl polisens egna kostnader vilket också Chefsjuristen Cecilia Lindström Jonsson på Polismyndigheten i Blekinge intygar. Hon påpekar att förstärkningen av polisinsatsen inte är inräknad i de timmar polisen vill ha betalt för och säger: De 500 timmarna ligger utanför. Det totala antalet polistimmar var 1 601 timmar och det debiterade är 1 097 timmar.

Sweden Rock begär nu specificerade uppgifter om hur många poliser som jobbat, vilka poliser som jobbat och vad som gjorts. Polisen svarar dock på skrivelsen från Sweden Rock att de räknar besökare både på festivalområdet och kringliggande campingar: ”Att campingplatserna inte ägs eller drivs av Sweden Rock Festival AB saknar betydelse. Campingplatserna existerar enbart under de dagar Sweden Rock Festvial hålls och är föranledda av arrangemanget”.

Polisen envisas med att debitera festivalen för campinbevakning!

Polisen äger en i högsta grad omdebatterad och olycklig rätt att debitera bevakningskostnader för olika arrangemang. I den rätten ligger även att själva bestämma och bedöma vilken polisstyrka de ska sätta in för bevakningen. Det har medfört att polisen använder kostnaderna såsom ett ekonomiskt verktyg att slå ut misshagliga arrangörer genom såväl onödiga som obefogat stora polisbevakningar.

I den lagliga rätten ingår självklart inte att debitera andra bolags verksamheter. Verksamheter som pågår samtidigt som festivalen men inte ägs eller drivs av festivalen. Och, vad avser exempelvis verksamheter som drivs av föreningar föreligger inget som helst lagstöd för att debitera en enda krona för bevakning vilket är fallet med campingarna.

Dagens artiklar:
http://www.kristianstadsbladet.se/sweden-rock/article1713366/Polisen-svarar-pa-kritiken.html

http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/article1713367/Mc-konflikt-okade-hotbilden-pa-Sweden-Rock-2012.html

Paybackartikel:
http://www.payback.name/?p=7976

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin