• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Vittnesmål 47: Det kan handla om att plocka in svärmor på förhör och kontrollera bilen på väg till dagis!

Vittnesmål 47: Det kan handla om att plocka in svärmor på förhör och kontrollera bilen på väg till dagis!

I december 2009 uttalade sig en polis enligt nedanstående i Eskilstuna-Kuriren:

– Polisens strategi är att göra det så jobbigt som möjligt att vara med i ett kriminellt gäng. Det ska bli en konflikt mellan det privata sociala livet och livet som gängmedlem. Exempelvis kan det handla om att ha span på hemmet, plocka in svärmor på förhör eller kontrollera bilen på väg till dagis.

Eskilstuna-Kuriren stod upp för demokratiska principer och rättssäkerhet!!????

Vi vill i sammanhanget återge ledaren från Eskilstuna-Kuriren då den dels påvisar en tidning som vågar stå upp för rättssahället och de demokratiska principerna men även på den påfallande skillnaden mot skrivningarna numer i Kuriren som står i mycket stark kontrast till den nedanstående texten:

Dessa reaktioner är välkomna, för den beskrivning som har sipprat fram är oroväckande. Det hela påminner för mycket om de arbetsmetoder som har använts och sannolikt används fortfarande mot annan organiserad brottslighet på andra platser i Sverige.

Förra året berättade Sveriges Radio om polisens insatser mot kriminella gäng i nordvästra Stockholm. En ung man som själv är skötsam, men har kriminella i sin bekantskapskrets, berättade att han ofta blir stoppad av polisen när han kör bil och har vid flera tillfällen blivit bötfälld för små förseelser, som trasig lampa, vilket för de allra flesta brukar stanna vid en tillsägelse. Kommentaren från en intervjuad polischef gick ut på att det är sådant man får räkna med om man umgås med fel personer.

Polisen valde alltså att tillämpa lagen hårdare inte bara mot kända kriminella utan även i en vidare krets, mot de kriminellas vänner och bekanta. Ordningsmakten gör därmed stora avsteg från principen om människors likhet inför lagen, en central del av det som brukar kallas rättssäkerhet.

Men det gäller även att vara vaksam mot attityder som driver i riktningen brottsbekämpning till varje pris.

Politiker, även på lokal nivå, som argumenterar för kraftsamling mot organiserad brottslighet och står i ständig kontakt med polisen, har ett medansvar för att förhindra en utveckling som urholkar rättssäkerheten.

Länk till artikel:
http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.568802-ta-det-lugnt-med-svarmor

artikelpdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin