Forskning visar: Brottsligheten minskar när mc-klubbar flyttar in!

Påhittade orosanmälningar ett medel för polisen att demonisera mc-klubbar

Polisen har på senare år haft en förmåga att ”hitta” inkommande anmälningar, som aldrig uppvisas, om att nyinflyttade mc-klubbar framkallar oro och rädsla bland befolkningen. Samma påståenden har även framförts för att underbygga krogförbud samt i speciellt två fall angående klubbskyltar. Alla dessa tre företeelser utgör medel i polisens kamp att förbjuda användandet av bikerkulturens symboler och därmed i praktiken försvåra för bikerkulturens överlevnad.

Anmälningarna om orosskapande m.m finns inte i verkligheten. De är påhittade alternativt skrivna av polisanställda för att ge underlag för polisen att föra upp ämnet till media. Och, media utgör ju idag polisens enda verktyg att bekämpa mc-klubbar via en medial- och demoniseringskampanj riktad mot bikerklubbar. I mediastrategin ingår ju även utvalda skribenter som ideligen författar fantasyböcker; skriver substanslösa artiklar i pressen eller anlitats av oseriösa tv-kanaler i avsikt att via lika osanna som oseriösa nyhetsreportage, med en framtoning av att spegla verkligheten, förmår påverka allmänhet och politiker i avsedd riktning. En riktning och en vinkling som alltid har som fokus att ytterligare kriminalisera och stigmatisera bikerkulturen.

Verkligheten: Forskning visar att brottsligheten minskar och tryggheten ökar med mc-klubbsnärvaro!

Verkligheten är dock en annan. Närvaron av mc-klubbar i kroglivet liksom med skyltar och klubbhus i bostadsområdet har en lugnande inverkan på såväl kroggäster som befolkning i grannskapet. Att en klubb flyttar in i området får närmast alltid som effekt att brottsligheten istället minskar och att därvid tryggheten för människorna ökar samt slutligen att fastighetsvärdena ökar på grund av att brottsligheten är låg i området.

Så, medborgare: Köp inte polisens lögner. Gå inte på att någon eller några påstår sig känna oro. Verkligheten och forskningen talar som vanligt ett annat språk än polisen. För verkligheten och forskningen är ju inte parasiter på värddjuret, bikerns, kropp utan förmår skaffa sig en försörjning som ej är avhängig av bikerkulturens stigmatisering och kan därvid vara saklig och luta sig emot fakta. Och, forskningen säger klart och tydligt: Att effekten av att en mc-klubb flyttar in är att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i området!

Så medborgare: Ta ett glas på krogen tryggt vetande att när västfolk förekommer minskar stöket bland gästerna. Å luta er tillbaka i hemmets lugna vrå, i soffan och fåtöljen. Njut av att känna tryggheten omsvärma er och gläds åt ert stigande fastighetsvärde! Och, framförallt: Bry er inte om polisens lögner och dumheter om oro och otrygghet!

Nedan följer en länk till den enda forskning som finns på området varför det är de fakta som Payback Sverige såväl som polis och media har att förhålla sig till!

Se: Effekter av kriminella MC-gäng på brottsfrekvens i Sveriges kommuner:
http://www.uppsatser.se/uppsats/2c2f79c234/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin