• Hemsida
  • >
  • den mest organiserade brottsligheten i sverige
  • Polisen är den mest kriminella organisationen i Sverige och ställer sig systematiskt över lagen!

     Systemhotande brottslighet Vad skulle ni kalla en organisation som – Bombhotar en mediaredaktion? – Styr landets mediarapportering? – För register över hela grupper av människor utan att brottsmistankar eller lagstöd föreligger? – Stoppar och kontrollerar grupper av personer utan någon form av lagstöd? – Inleder och fortsätter trakasseringar och förföljelser av en hel grupp av människor utan att en enda […]