• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Rapport från Korruptionens centra: Om Karlstads Kommun och Nissers gratisarrende!

Rapport från Korruptionens centra: Om Karlstads Kommun och Nissers gratisarrende!

nisser

Bakgrund

På morgonen den 10 december fick Karlstads Kommunstyrelseordförande Per-Samuel Nisser ett abrupt uppvaknande till världen. Payback hade då under natten publicerat uppgifter och bilder över ett dokument som visade att Karlstads Kommuns styrelseordförande sedan 1995 arrenderade en strandtomt helt gratis av kommunen med en stuga som för övrigt genomgått tämligen omfattande ombyggnad under tiden.

Slingraren slingrar sig men tvingas krypa till korset!

Kommunen och Nisser själv började med att gå ut med att Paybacks uppgifter om Nissers gratisarrende var felaktiga och en del i en smutskastning gentemot honom. När SVT tog fram samma originaldokument blev dock tonfallet ett annat och Nisser tvingades till reträtt samt fick bekänna att faktauppgifterna i ärendet var helt korrekta!

Här nedan följer de olika turerna i ärendet under tisdagen och framåt.

Karlstads Kommun går ut med en presskommuniké kl 10.00 cirka den 10 december som säger:
Payback gör ett oseriöst försök att smutskasta kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser på grund av hans kamp mot den organiserade brottsligheten och Hells Angels. Vi hoppas att Karlstadsborna genomskådar detta. Per-Samuel Nisser tog 1995 över ett arrendekontrakt från 1968. Arrendeavgiften på 10 kronor per år kostade mer att administrera än vad den genererade och sattes därför ner till 0 kronor per år. Byggnaden ägs av Nisser och arrendeavtalet har ingen koppling till hans uppdrag som kommunalråd och är därför ingenting som han ska betala förmånsskatt för. Byggnaden har byggts om och hela arbetet har finansierats av Per-Samuel Nisser. Bygglov fanns för ombyggnationen.

14.34 i P4 Värmland uttalar sig Nisser enligt följande: Det de säger (Payback alltså) är naturligtvis felaktigt, säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5729313

18.02 i SVT Värmlandsnytt medger dock Nisser att arrendeavtalet finns: Det är snart tjugo år sedan, jag kommer inte ihåg alla turer kring det. Jag vet bara att jag gjorde det jag skulle och ville man ha något annat avtal får man väl komma med det i så fall då. Men det gjorde man inte då, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunalråd i Karlstad.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/kommunalrad-slipper-betala-arrende

Dagen efter avslöjandet av den kommunala förmån Nisser åtnjöt via sitt gratisarrende av en strandtomt avslöjade SVT att Nissers kontrakt var unikt och att inga andra bostadsarrenden med sjötomt förekom vid sjön. Torbjörn Frykstedt,avdelningschef på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad sade i en intervju: På kommunal mark är det inte särskilt många som har sjötomt med bostadsarrende. Det finns ett fall, nej, det finns inget fall där uppe vid Alstern utan det är nog det enda.

SVT publicerade samtidigt även nyheten att Husägarna på Jäverön får sina arrenden kraftigt höjda (dubblerade) och tvingas att riva sådant som de olovligen har byggt till. Hur var det där nu med att alla är lika inför lagen?? En sanning med modifikation som absolut inte tillämpas i Karlstad!

Om obelysta förhållanden och Nissers arrendeavtals koppling till hans arbete

Hur det ligger till med Nissers tillbyggnad av sjöfastigheten, byggnationens finansiering samt om eventuellt bygglov förelåg lämnas dock i ovisshet av media. Ännu så länge är det bara Kommunens egna utsagor om dessa förhållanden som föreligger och de är ju inte precis några sanningssägare.

Att Nissers arrendeavtal saknar koppling till hans uppdrag som kommunalråd är ju självklart ett helt oriktigt påstående då inga andra arrendatorer med liknande tomt på platsen har gratisarrende.

Vid tillfället då Nisser erhöll sitt gratisarrende var han även ledamot i Tekniska nämnden som handlade ärendet. Till saken hör ytterligare att ett liknande arrende normalt betingar en kostnad på mellan 5-7 000 kronor årligen (beräknat på 1 000 kvadratmeter) vilket inneburit att Nisser kunnat spara undan en bra slant på de nitton år han fritt kunnat utnyttja sin sjötomt!

Nisser polisanmäldes!

Ärendet avstannade därefter medialt till fredagen den 13 december då en privatperson, enligt vår källa, polisanmälde Per-Samuel Nisser för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman samt insiderbrott! Diarienummer: 1700-k29571-13. Ett ärende som med omedelbar verkan lades ner…

Mediatäckning kring ärendet

Förutom det inledande reportaget från SVT, där SVT inte tagit reda på fakta bakom Paybacks dokumentation i ärendet, så har såväl mc-klubben ifråga samt Payback behandlats medialt väl.

Klubben har benämnts som just mc-klubb vilket bikerklubbar inte är bortskämda med i media och Payback har konsekvent refererats till som bikerorganisation som arbetar för bikers rättigheter.

Det har varit stor och flitig mediatäckning kring ärendet i SVT, Sveriges Radio samt i alla större tidningar. Länkar publiceras till SVT-inslagen, Sveriges Radio-inslagen, ett större reportage i Expressen samt en TT-artikel som återgavs i landets samtliga större tidningar under förra veckan.

Lokaltidningarna vågar inte skriva om ärendet!! Enbart när det gäller mc-relaterade saker!

Ett fenomen som är mycket märkligt i sammanhanget och visar på dels polisens styrning av media men även den kommunala korruption som råder inom Karlstads Kommun är det faktum att trots att landets alla större medier redogjorde för ärendet under förutvarande vecka förblev de två lokala tidningarna: NWT och Värmlands Folkblad (VT) tysta. Inte en rad refererades vidare till kommunmedborgarna om det faktum att Kommunstyrelsens ordförande tillförskansat sig en trevlig sjötomt helt gratis vilket ingen vanlig kommunmedborgare någonsin skulle kunnat drömma om.

Först under måndagen den 16 december refererar VF att polisanmälan mot Nisser lades ner med omedelbar verkan och då utan att tidigare ha täckt ärendet med en enda rad. NWT fortsätter dock att tiga…

Vad alla de Karlstadsbor, som genom TV, Radio och större tidningar redan tagit del av ärendet, tänker när de lokala medierna väljer bort att skriva om Nissers och kommunens bravader kan vi ju bara spekulera om? Säkert är dock att avsaknad av lokal mediarapportering endast händer i mc-relaterade ärenden.

Ärendet visar att polisen kontrollerar media samt att Karlstads Kommun är en djupt korrumperad kommun!

Har då inte de röstande väljarna och kommunmedborgarna rätt att få veta samt föreligger det inte ett stort allmänintresse kring om det högsta styrande hönset i kommunen åtnjuter förmåner som inte tillfaller andra medborgare? Jo, självklart är det så. Att lokaltidningarna medvetet väljer att inte täcka en nyhet med så stort allmänintresse för kommuninvånarna visar återigen bara på två saker:

1. Att polisen totalt kontrollerar mediaflödet i alla mc-relaterade ärenden!

2. Att Karlstads Kommun dels sitter i polisens knä och dels har en mycket utbredd korruption inom sina led!

Länkar till ovan refererade artiklar i ärendet:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/kraftigt-hojda-arrenden

http://www.expressen.se/gt/storbraket-om-hells-angels-lokal-fortsatter/

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/gratis-arrende-i-tre-ar-till

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5734488

http://www.vf.se/nyheter/karlstad/polisanmalan-mot-nisser-avskriven

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ha-trappar-upp-konflikt-med-kommunen_8812518.svd

Länkar till tidigare Payback-artiklar i ärendet:

Karlstads Kommunstyrelseordförande Nisser låter kommunens skattebetalare bekosta hela notan för hans strandstuga:
http://www.payback.name/?p=12322

Har Karlstads Kommun och Kommunalrådet Nisser verkligen rent mjöl i påsen?:
http://www.payback.name/?p=12314

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin