• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige beklagar Karlstads skattebetalare! Kommunen fortsätter begå politiskt självmord!

Payback Sverige beklagar Karlstads skattebetalare! Kommunen fortsätter begå politiskt självmord!

Unite&Fight

Värmlands Tingsrätt fastslog i början av Mars 2014 att kommunens uppsägning är ogiltig då de ej i uppsägningen ej meddelat, enligt Jordabalken 12:58, hyresgästen om rätten att hänskjuta ärendet till medling i Hyresnämnden. Ett absolut krav enligt lagen. Kommunen har nu begärt ytterligare tre veckor för Advokatbyrån Foyen att för kommunens räkning utveckla talan i överklagan till Hovrätten för Västra Sverige.

Fördjupning

Från Tingsrättens domslut

Uppsägningen har i ärendet skett med stöd av 12 kap. 46 § UB. Enligt den bestämmelsen får en köpare, som förvärvat en fastighet vid exekutiv auktion och vill att en hyresrätt som belastar fastigheten ska upphöra, inom en månad från tillträdesdagen säga upp avtalet med hyresgästen.

Vid uppsägning krävs enligt 12 kap. 58 § JB att hyresvärden i uppsägningen underrättar
hyresgästen om de villkor som han kräver för att förlänga hyresförhållandet eller
om orsaken till att han vägrar medge förlängning. Uppsägningen ska dessutom
innehålla underrättelse att hyresgästen, om han inte går med på att flytta utan att få
ersättning, har att inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. Innehåller inte uppsägningen sådan underrättelse är den utan verkan.

I detta mål är ostridigt att uppsägningen inte innehållit någon underrättelse till hyresgästen
om hans skyldighet att hänskjuta tvisten till medling. Frågan i målet är om, som Kommunen gjort gällande, någon sådan underrättelse inte krävs när uppsägning sker med stöd av 12 kap. 46 § UB.

I doktrinen har angetts att JB:s regler om besittningsskydd för hyresgäst är tillämpliga även när ett hyresavtal ska upphöra på grund av en exekutiv försäljning (Walin m.fl., Utsökningsbalken. En kommentar (1 augusti 2013), kommentaren till 12 kap. (kapitelrubriken) och 12 kap. 46 §, samt Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 8 uppl., sid. 337). Även efter en försäljning av fastigheten på exekutiv auktion har således
hyresgästen samma besittningsskydd som han skulle ha haft om uppsägning skett till hyrestidens utgång.

Det anförda innebär att samma krav bör ställas på hyresvärden oaktat att uppsägningen
sker med stöd av 12 kap. 46 § UB. I detta ligger att hyresvärden måste underrätta
hyresgästen om hans skyldighet att hänskjuta tvisten till medling för att uppsägningen ska få verkan. Då så inte skett i detta fall är uppsägningen ogiltig.

Paybacks Kommentar:

Kommunen överklagar således Tingsrättens dom trots att domstolen, liksom tidigare ett flertal rättsexperter, klart och tydligt fastslagit att uppsägningen saknade en lagstadgad klausul varför den också är ogiltig.

Kommunens överklagan kommer återigen att kosta Karlstads kommuns skattebetalare en större summa pengar speciellt emedan kommunen anlitat en av landets dyraste advokatbyråer som redan kostat kommunen 258 000 kronor i rena arvoden.

Vad kommunen avser att spara på för att kunna driva detta jurdiskt döfödda mål framgår icke ur kommunens förklaring att överklaga.

Är det skolbarnens matportioner som ska minskas ner? Är det extra lärarstöd till elever med läs- och skrivsvårigheter som ska dras ner? Kommer pensionärer på äldreboenden att låsas in en eller ett par timmar tidigare på kvällarna då det kostar för mycket med bemanning dessa timmar?

För det kan väl inte vara så att Kommunalrådet Per-Samuel Nisser plötsligt har vunnit ryggrad och moral och faktiskt tänkt inbetala alla de pengar i arrendekostnader, för den sjöstuga på ofri grund, han i motsats till andra kommunala arrendatorer undsluppit i alla år att inbetala till sin arbetsgivare?

Nåväl, vi beklagar Karlstad Kommuns skattebetalare för att kommunen ännu en gång väljer att kasta pengarna i sjön, kanske invid Nissers stuga, rentav. Och avslutar med att citera en passande bit från en gammal progglåt från 70-talet: Är det dumhet eller tröghet eller rena optimismen?

Ärendet drivs av Payback Sverige och hyresgästen är Solstadens Motorsport AB.

Länkar till artiklar:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5818979

http://www.nwt.se/karlstad/article1516808.ece?service=refresh

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin