Presentation av Payback Sveriges Vice Ordförande: Advokat Ismo Salmi

payback_Support12_v3

Presentation

Jag, Ismo Salmi, är 49 år och fembarnsfar. Jag är ursprungligen från Finland men har bott i Sverige sedan 1968, och är numera bosatt i Upplands Väsby strax norr om Stockholm. Jag växte upp i ett betongghetto i Uppsalas utkanter och fick där uppleva sociala orättvisor mellan ghettobarn och villabarn och hur samhället behandlade människor olika beroende på bakgrund. Detta skapade en misstro mot etablissemang, vilket tillsammans med ett i det närmaste medfött auktoritetsproblem ledde till ett yrkesval och karriär som advokat efter att ha arbetat på domstol under några års tid.

Jag har startat och driver en av landets största allmänpraktiserande advokatbyråer, som driver mål och ärenden allt från familjemål och brottmål till avancerad affärsjuridik. Det som ligger närmast hjärtat är mål där jag representerar enskilda personer mot mäktiga motparter såsom multinationella bolag, försäkringsbolag och polisen eller stat och kommun. Engagemanget har också lett till att jag har blivit fritidspolitiker, när jag lyckades bli inkryssad till kommunfullmäktige i Upplands Väsby. Med en stor familj finns inte särskilt mycket tid över, men den som finns används till umgänge med bröderna i Overdooze MC, där jag har fått förtroendet att vara klubbens Sergeant at Arms, ett förtroende som jag anser är en av de finare titlarna jag haft!

Såsom Ordförande i PayBack vill jag bära mitt strå till stacken för att motverka den diskriminering och kränkande behandling som bikers utsätts för från främst polisens, men även andra myndigheters sida. Enligt min uppfattning bekämpas övergrepp bäst genom att dessa angrips oförtrutet juridiskt varje gång dessa inträffar, tillsammans med upplysande artiklar i media. Till sist har polisens ledning mött så mycket motstånd att de tvingas inse att de varit helt fel ute. Om det går att bevisa att polisen begått felaktigheter – vilket ofta går att göra med hjälp av medhavda mobilkameror om dessa används under hela polisens tillslag – kan en enskild väcka talan mot staten genom rikspolisstyrelsen och begära skadestånd för övergreppet. Tillräckligt många sådana krav kommer med all sannolikhet leda till att polisen börjar backa.

Ismo Salmi

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin