Payback och ABATE överens!

Payback och ABATEs nya styrelse har slutit ett justerat avtal, utefter den gamla överenskommelsen.

Avtalet innebär att inga som helst schismer längre föreligger mellan Payback och ABATE!

Payback och ABATE har också överenskommit, och i samförstånd fastställt det kommande arbetet för bikerkulturen. Payback och ABATE kommer i fortsättningen att vara två parallella organ och/eller organisationer med samma mål – att förbättra villkoren för bikerkulturen. Samarbete kommer att ske över gränserna på vissa områden.

ABATE kommer att vara en renodlad bikerjuridisk organisation för medlemsärenden.

Payback kan sägs vara ett bikerpolitiskt organ med opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet bikers. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis. Payback kommer också att utvidga funktionen genom nationella representanter i de nordiska länderna samt i England. Detta då inkommande skrivelser från flera länder ger större tyngd samt en betydligt större och bredare bild av förföljelserna mot kulturen. Payback kommer också att söka lokala representanter för insamlande av vittnesmål, foto och filmbevis på lokal nivå.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin